Projekt Werkbund Baba 1932 má sadu reklamních předmětů inspirovanou procházkou po Babě

Deštník, držák na mobil, rukavičky, které kloužou po displeji u mobilní aplikace baba1932.com, elegantní termoláhev na nápoj… Ukázka ze sady reklamních předmětů inspirované vycházkou po Babě. Jelikož se tento rok konečně očekává spuštění dalších aktivit k prezentaci oceněného území Baby širší veřejnosti, bude jistě více příležitostí, jak některý z předmětů získat. Co třeba za fotografii […]

Nová koncepční studie na revitalizaci Baby jde do čtvrté fáze

Počátkem ledna 2022 proběhla schůzka zadavatele koncepční studie (Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy), zpracovatelem studie (architektonické studio ARCHUM architekti), partnery projektu (MČ Praha 6 a Odbor památkové péče Magistrátu Hlavního města Praha) a zástupci Národního památkového ústavu, kde byly již předloženy k posouzení konkrétní vzorky povrchů komunikací s odkazem na původní charakter lokality, nicméně s přihlédnutím k […]

Expozice osady Baba na výstavě Česká moderní architektura od secese k dnešku

Osadě Baba se dostalo na výstavě samostatné expozice včetně repasovaných modelů vil vystavovaných jen při výjimečných příležitostech. Výstava „Česká architektura od secese k dnešku“ je nejrozsáhlejší výstavou moderní architektury v českých zemích za posledních 20 let. Koná se na počest 150. výročí narození architekta Jana Kotěry (*18. 12. 1871), který je považován za vůdčí osobnost moderní české […]

Výsledky projednání revitalizace sídliště Baba s veřejností budou zveřejněny v druhé polovině října 2021

30. 9. 2021 a 7. 10. 2021 proběhla v rámci participačního procesu zpětnovazební setkání autorů nové koncepční studie na revitalizaci sídliště Baba nejen s obyvateli řešeného území Baby. Autoři tak dali veřejnosti možnost vyjádřit se k zamýšleným změnám a úpravám týkajících se dopravy, odpadu, obnovy komunikací, osvětlení s důrazem na zkvalitnění veřejného prostoru Baby nejen […]

Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Baba v Praze – Výsledky distančního participativního projednání s veřejností (jaro 2021)

Pomocí následujícího odkazu si můžete stáhnout analýzu prvního dotazníkového šetření na Babě https://www.iprpraha.cz/sidlistebaba. Součástí jsou také odkazy na internetové mapové aplikace, které si můžete vložit na své stránky jako „iframe“ – obsahují hrubá data z dotazníku.  Nyní se bude s daty z analýzy dále pracovat a projektanti je budou zanášet do svých návrhů. Předpokládá se, že během září […]

Dotazník ke koncepční studii revitalizace Sídliště Baba a okolí

Dotazník naleznete na webové adrese: baba.urad.online Vyplnit ho můžete ve dnech 17. – 28. března. Jak se můžete zapojit do návrhu proměny osady Baba? Rádi bychom Vás vyzvali k vyplnění dotazníku spojeného s úpravami veřejných prostranství na pražské Babě. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Archum architekti s.r.o. připravují koncepční studii úprav veřejných prostranství. […]

Webinář k zapojení veřejnosti do koncepční studie revitalizace sídliště Baba

https://www.iprpraha.cz/sidlistebaba Na stránkách IPR Praha je nyní záznam z celého webináře. Zde také budeme zveřejňovat všechny další informace a materiály. V úterý 9. února 2021 proběhl první informační webinář k zapojení veřejnosti do návrhu revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Baba. Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy spojil plánované a nutné rekonstrukce inženýrských sítí v této části města […]

Úspěchem pro Českou republiku je zvolení prof. Vladimíra Šlapety členem německého Werkbundu.

Na počátku listopadu 2020 byl specialista na historii pražské Baby, který poskytl materiál ze svého bohatého archivu i na tento web, profesor Vladimír Šlapeta zvolen členem německého Werkbundu v Berlíně. Předsednictvo Werkbundu tím ocenilo jeho celoživotní zásluhy o odkaz Svazu československého díla, který byl sesterskou organizací německého Werkbundu od roku 1913 až do zrušení v […]

V podzimním bulletinu Máme Vybráno 2020/2021 časopisu ProPamátky vyšel článek o oceněné osadě Baba

BULLETIN MÁME VYBRÁNO Oceněný klenot funkcionalismu na pražské Babě Jako součást mezinárodního projektu Werkbund Estates in Europe 1927–1932 získal obytný soubor vil v pražské památkové zóně na Babě nejvyšší ocenění pro památky – označení Evropské dědictví (European Heritage Label). Ocenění je udělováno pamětihodnostem, které oslavují a symbolizují evropskou historii a ideály. Již roku 2013 došlo […]

V časopise Kam po Česku vyšel článek o oceněné osadě Baba 1932

Oceněný funkcionalismus na pražské Babě Jako součást mezinárodního projektu „Werkbund Estates in Europe 1927–1932“získal obytný soubor domů na pražské Babě nejvyšší ocenění pro památky –označení Evropské dědictví (European Heritage Label). Této pocty, kterátéto městské památkové zóně rozhodně náleží, se dostává jen památkámceloevropského kulturně-historického významu. Oceněná spolupráce Cesta k získání tohoto prestižního evropského ocenění nebyla krátká. […]

MŮJ RODNÝ DŮM NA BABĚ

Dcera investorů první vily na Babě manželů Munkových, paní Suzanne Munk Ragen, poskytla svůj autentický text ,,Dům na Babě, kde jsem se narodila“. MŮJ RODNÝ DŮM NA BABĚ Suzanne Ragenová Je zvláštní psát o historii domu, na který nemám žádné vlastní vzpomínky. V tom domě jsem se sice narodila, ale když mi byly dva roky, […]

,,Takhle padne na prdel svět před Bábou“

V archivu Uměleckoprůmyslového musea v Praze, kde byl v letech 1933-1948 ředitelem Karel Herain, jehož úchvatnou vilu navrhl Ladislav Žák, se objevila kresba tohoto osobitého architekta.

V časopise COT vyšel článek o oceněném obytném souboru Baba 1932

Poklad funkcionalismu na Babě láká k objevení Jako součást mezinárodního projektu „Werkbund Estates in Europe 1927–1932“ získal obytný soubor vil na pražské Babě nejvyšší ocenění pro památky – označení Evropské dědictví (European Heritage Label). Ten uděluje Evropská komise jen památkám celoevropského kulturně-historického významu. Praha chce obnovit jedinečný původníráz unikátní Baby podle nové koncepční studie na […]

Obytný soubor na Babě

Obytný soubor na Babě získal jako součást úspěšného mezinárodního projektu Werkbund Estates in Europe 1927-1932 prestižní ocenění Evropské dědictví, které dnes vyhlásila Evropská komise. Osada Baba získala na podnět pražských památkářů prestižní ocenění Evropské dědictví Osada Baba v Praze 6 se nově dostala na seznam významných památek s Označením Evropské dědictví. Stalo se tak v rámci nadnárodní nominace […]

European Heritage Label

Mariya GABRIELCommissioner for Innovation, Research,Culture, Education and Youth Dear Mr. Herbert Medek,I have the pleasure to inform you that the European Commission has awarded the WerkbundEstates in Europe the European Heritage Label.The European Heritage Label aims to enhance people’s, and especially young people’s,understanding and appreciation of the European Union’s shared and diverse heritage andcontributes to […]

Grafický manuál

LOGO Grafický manuál vizuálního stylu včetně logotypu od Jana Šabacha vychází z meziválečné grafické tvorby Bauhausu. Logo připomíná samotné domy na Babě s jejich plochými střechami a pásovými okny. Je taktéž inspirován původním ikonickým vizuálním stylem použitým v propagaci Baby od  Ladislava Sutnara.

,,Cesta k modernitě. Sídliště Werkbundu 1927-1932“

Od 31. 5. 2016 – 5. 6. 2016 probíhala v Muzeu architektury v polské Vratislavi významná událost. Výstava ,,Cesta k modernitě. Sídliště Werkbundu 1927-1932“ poprvé na jednom místě představila všech šest unikátních evropských sídlišť včetně Baby Ve výstavním katalogu k výstavě se objevil text prof. Vladimíra Šlapety, který dobře ilustruje dobovou spolupráci a inspiraci v rámci evropského Werkbundu a tvorbu […]

Vyšla nejucelenější kniha o Babě

Nakladatelství FOIBOS ve spolupráci s Městskou částí Praha 6 vydalo roku 2013 publikaci Slavné vily Prahy 6 Osada Baba 1932-1936, věnovanou významné meziválečné akci Svazu československého díla (SČSD), výstavě a realizaci Osady Baba v Praze, jež se řadí k výraznému a úspěšnému počinu moderní funkcionalistické architektury v tehdejším Československu. Kniha je dalším příspěvkem k historiografii […]