Vyšla nejucelenější kniha o Babě

Nakladatelství FOIBOS ve spolupráci s Městskou částí Praha 6 vydalo roku 2013 publikaci Slavné vily Prahy 6 Osada Baba 1932-1936, věnovanou významné meziválečné akci Svazu československého díla (SČSD), výstavě a realizaci Osady Baba v Praze, jež se řadí k výraznému a úspěšnému počinu moderní funkcionalistické architektury v tehdejším Československu. Kniha je dalším příspěvkem k historiografii tohoto mimořádně plodného období československé architektury v mezinárodním kontextu. Pečlivě dokumentuje průběh příprav, urbanistický kontext, zahraniční souvislosti, podrobně se věnuje též samotnému SČSD, stejně jako jeho úloze a vlivu na moderní architekturu u nás. Kniha se věnuje nejen úloze stavebníků a jejich osudů v návaznosti na zrealizovanou výstavu bydlení v roce 1932, ale i pozdější dostavbě na Babě. Přináší také celou řadu nových, dosud nepublikovaných archivních materiálů. Autory knihy jsou prof. Vladimír Šlapeta a Petr Urlich, profesoři historie moderní architektury na ČVUT, VUT a UJEP a osvědčení znalci v oboru, další autorkou je historička Alena Křížková.

Kniha vyšla v české, anglické a německé mutaci.  Kniha je k dostání na www.trmalovavila.eu. Výjimečná vila od Jana Kotěry s knihkupectvím architektury rozhodně stojí za návštěvu.