Úspěchem pro Českou republiku je zvolení prof. Vladimíra Šlapety členem německého Werkbundu.

Na počátku listopadu 2020 byl specialista na historii pražské Baby, který poskytl materiál ze svého bohatého archivu i na tento web, profesor Vladimír Šlapeta zvolen členem německého Werkbundu v Berlíně. Předsednictvo Werkbundu tím ocenilo jeho celoživotní zásluhy o odkaz Svazu československého díla, který byl sesterskou organizací německého Werkbundu od roku 1913 až do zrušení v roce 1948 a také o zpracování historie výstavní kolonie na Babě 1932.