Výsledky projednání revitalizace sídliště Baba s veřejností budou zveřejněny v druhé polovině října 2021

30. 9. 2021 a 7. 10. 2021 proběhla v rámci participačního procesu zpětnovazební setkání autorů nové koncepční studie na revitalizaci sídliště Baba nejen s obyvateli řešeného území Baby. Autoři tak dali veřejnosti možnost vyjádřit se k zamýšleným změnám a úpravám týkajících se dopravy, odpadu, obnovy komunikací, osvětlení s důrazem na zkvalitnění veřejného prostoru Baby nejen pro její obyvatele, ale též návštěvníky této oceněné lokality. Debata za hojné účasti byla velmi dynamická a místy bouřlivá, ale autorům se podařilo dát dohromady velké množství názorů a podnětů, se kterými budou dále pracovat při vzniku studie na revitalizaci lokality. Více informací na www.iprpraha.cz/sidlistebaba.