V časopise Kam po Česku vyšel článek o oceněné osadě Baba 1932

Oceněný funkcionalismus na pražské Babě

Jako součást mezinárodního projektu „Werkbund Estates in Europe 1927–1932“
získal obytný soubor domů na pražské Babě nejvyšší ocenění pro památky –
označení Evropské dědictví (European Heritage Label). Této pocty, která
této městské památkové zóně rozhodně náleží, se dostává jen památkám
celoevropského kulturně-historického významu.

Oceněná spolupráce

Cesta k získání tohoto prestižního evropského ocenění nebyla krátká. V roce 2013 došlo ke znovu propojení zástupců všech šesti lokalit, v nichž se podařilo na přelomu 20. a 30. let 20. stol. experimentální obytné soubory realizovat. V rámci pracovní sítě představitelů Stuttgartu, Brna, Prahy, Vratislavi, Curychu a Vídně probíhala živá výměna informací týkající se péče o hodnoty těchto jedinečných architektonických souborů i jejich dalšího směřování a nových funkcí. Intenzivní spolupráce vyústila v roce 2016 v realizaci velké výstavy „Cesta k modernitě. Sídliště Werkbundu 1927–1932“ v Muzeu architektury ve Vratislavi. Vyvrcholením společného úsilí pětice měst pod vedením Stuttgartu (s výjimkou Curychu) je získání významného evropského ocenění European Heritage Label.

Praha drží krok s Evropou

První etapa výstavby domů na Babě vznikla jako reakce na iniciativu německého Werkbundu (Svazu německého díla) v meziválečném období 1927–1932. Ten ve jménu funkcionalismu a levicového okouzlení z kolektivního bydlení razil progresivní a odvážný přístup k výstavbě moderních sídlišť (kolonií) pro široké vrstvy. Nabízel tak i řešení bytové krize ve velkých evropských městech. Záměrem výstavby byla jednoduchost, hygieničnost, cenová dostupnost i rychlost stavby díky převratné technologii železobetonového skeletu a prefabrikovaným materiálům, které je možno složit jako skládačku. Výsledkem intenzivního propojení a spolupráce mezi evropskými dílenskými svazy byly výstavy nového bydlení. První sídliště Weissenhof bylo představeno jako součást výstavy Die Wohnung ve Stuttgartu v roce 1927. Vzniklo podle návrhu dnes již legendárních architektů jako Le Corbusier, Walter Gropius či Ludwig Mies van der Rohe (mj. autor funkcionalistické vily Tugendhat v Brně). Následovaly výstavy představující výstavbu kolonie Nový dům v Brně, polská Vratislav uvedla bytový komplex WuWA, Curych zase sídliště Neubühl. Praha prezentovala výstavbu Baby a Vídeň svou výstavní kolonii, na níž se podílel též prominentní architekt Adolf Loos. Nastupující fašismus však nebyl vůbec nakloněn společenskopolitickým experimentům moderny. Baba měla štěstí – řadí se k nejzachovalejším souborům Werkbundu nepoškozeným během 2. světové války.

Baba výjimečná

Na rozdíl od zmíněných pěti spoluoceněných experimentálních sídlišť je Baba jako jediná souborem individuálních domů soukromých investorů z řad tehdejších pokrokově smýšlejících osobností pražské společnosti. Svaz československého díla v čele s architektem Pavlem Janákem zakoupil tříhektarový pozemek na dejvické Babě (mezi kostelem Sv. Matěje a zříceninou Baba) a oslovil osobitou skupinu všestranných architektů a designérů moderny jako Ladislava Žáka, Evžena Linharta, Josefa Gočára či Hanu Kučerovou-Záveskou. Díky spojení osvícených architektů, stavitelů a neméně progresivně uvažujících investorů tak vznikl unikátní soubor moderních rodinných domů s terasami a plochými střechami šachovitého rozmístění skýtající obyvatelům domů nádherný výhled na panorama Prahy. Samozřejmostí byl i urbanistický návrh okolí a zahrad. Jediným cizincem byl holandský avantgardní architekt Mart Stam, který stavitele Jiřího Paličku a jeho ženu, textilní výtvarnici Emilii, na výstavě ve Stuttgartu natolik okouzlil, že si ho vyžádali pro návrh svého domu. V současnosti je dům Palička příkladem citlivého přístupu k renovacím těchto architektonicko-urbanistických skvostů. Během desítek let od svého vzniku se většina domů a zahrad dočkala řady citlivějších či méně citlivých proměn. Blýská se však na lepší časy.

Vize budoucnosti

Získání ocenění European Heritage Label je jistě důvodem k oslavám, zároveň je však zavazující. Již nyní probíhají práce na přípravě nové koncepční studie na celkovou revitalizaci lokality Baba s odkazem na původní stav. Zkvalitnění prostředí pro poklidný život místních obyvatel, vytvoření co nejméně rušivého zázemí pro návštěvníky, rekonstrukce sítí technické infrastruktury v souladu s moderními trendy, obnova povrchů k maximálnímu posílení identity a charakteru obytného souboru Baba a nakonec stanovení nezbytné regulace území za účelem zajištění udržitelného rozvoje s ohledem na památkovou péči jsou hlavními cíli této studie. Klenot jako Baba si nejvyšší úroveň péče rozhodně zasluhuje.

www.pamatky.praha.eu

www.praha.eu