Osada Baba dostala dva nové interaktivní panely informující o historii oceněného funkcionalistického sídliště

Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda v úterý 30. ledna 2024 slavnostně uvedl do provozu dva informační interaktivní panely s dotykovou obrazovkou umístěné na nových zastávkách MHD U Matěje v Praze 6. Nacházejí se v blízkosti souboru funkcionalistických vil Osada Baba, jenž obdržel prestižní ocenění European Heritage Label. Jedná se o jediné dva dotykové interaktivní panely určené […]

Článek v Leo Expressu o nových dotykových infopanelech v nových zastávkách MHD na Babě

V průběhu ledna 2024 budou uvedeny do provozu dva informační interaktivní panely s dotykovou obrazovkou umístěné na nových zastávkách MHD U Matěje v Praze 6. Panely jsou určeny výhradně k informování veřejnosti o souboru funkcionalistických vil Osady Baba, jenž obdržel prestižní ocenění European Heritage Label. Panely jsou první vlaštovkou plánovaného informačního systému v oceněné lokalitě. […]

Setkání členů pracovní sítě lokalit WERKBUNDu v Brně

Úvodní slovo a prezentaci lokality Weissenhof na téma „Proměny staveb v průběhu času a proměny jejich vnímání v očích veřejnosti“ si vzal Herbert Medek, vedoucí partner projektu, pověřený městem Stuttgart (UNESCO/Weissenhof). Poté prezentovali svůj obytný soubor Kolonie Nový Dům zástupci Brna (Martin Zedníček, vedoucí Odboru památkové péče Magistrátu města Brna). Stejně jako na pražské Babě […]

Modely domů osady Baba na Hradě

Unikátní modely domů osady na Babě jsou od 10. 10. – 30. 11. 2023 k vidění v Jízdárně Pražského hradu v rámci výstavy Česká a slovenská architektura. Výstava je nerozsáhlejší retrospektivou architektury v našich zemích za více než půl století. Koná se u příležitosti 30. výročí vzniku samostatné České a Slovenské republiky. Na ploše přes 2000 metrů čtverečních […]

Studenti západočeské Sutnarky vyrobili videoprezentaci Baba1932

Udělení označení EHL s sebou nese kromě prestiže i závazky, jakými jsou mj. každoroční setkávání zástupců všech šesti oceněných lokalit nebo spolupráce se školami, díky níž např. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni vytvořila na základě zadání Magistrátu hl. m. Prahy 3D prezentaci Baby určenou mladým lidem do 18 let. Součástí konceptu […]

Unikátní návštěva zástupců European Heritage Label ve vile Dovolil

V rámci návštěvy zástupců European Heritage Label v České republice se podařilo na pražské Babě domluvit jedinečné setkání s paní Hanou Podpěrovou. Paní Hana společně se svou sestrou Jarmilou dodnes obývají vilu, kterou podle návrhu Pavla Janáka nechal postavit jejich otec ing. Karel Dovolil. Zástupci EHL, OPP a NPÚ měli tak jedinečnou možnost projít si […]

Setkání členů pracovní sítě lokalit WERKBUNDu ve Vídni

Setkání se konalo u příležitosti 90. výročí „Vienna’s Werkbund Estate“ a jeho program pomohl kekoordinaci budoucí spolupráce v evropském rámci. Kromě toho byl společně s ArchitekturzentrumWien (AzW) a panem Herbertem Medkem ze Stuttgartu připraven tematický program, který posloužilk dalšímu prohloubení spolupráce. Na setkání byly dohodnuty následující kroky sítě lokalit Werkbund, které vycházejí z požadavkůvztahujících se […]

Projekt Werkbund Baba 1932 má sadu reklamních předmětů inspirovanou procházkou po Babě

Deštník, držák na mobil, rukavičky, které kloužou po displeji u mobilní aplikace baba1932.com, elegantní termoláhev na nápoj… Ukázka ze sady reklamních předmětů inspirované vycházkou po Babě. Jelikož se tento rok konečně očekává spuštění dalších aktivit k prezentaci oceněného území Baby širší veřejnosti, bude jistě více příležitostí, jak některý z předmětů získat. Co třeba za fotografii […]

Nová koncepční studie na revitalizaci Baby jde do čtvrté fáze

Počátkem ledna 2022 proběhla schůzka zadavatele koncepční studie (Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy), zpracovatelem studie (architektonické studio ARCHUM architekti), partnery projektu (MČ Praha 6 a Odbor památkové péče Magistrátu Hlavního města Praha) a zástupci Národního památkového ústavu, kde byly již předloženy k posouzení konkrétní vzorky povrchů komunikací s odkazem na původní charakter lokality, nicméně s přihlédnutím k […]

Expozice osady Baba na výstavě Česká moderní architektura od secese k dnešku

Osadě Baba se dostalo na výstavě samostatné expozice včetně repasovaných modelů vil vystavovaných jen při výjimečných příležitostech. Výstava „Česká architektura od secese k dnešku“ je nejrozsáhlejší výstavou moderní architektury v českých zemích za posledních 20 let. Koná se na počest 150. výročí narození architekta Jana Kotěry (*18. 12. 1871), který je považován za vůdčí osobnost moderní české […]

Výsledky projednání revitalizace sídliště Baba s veřejností budou zveřejněny v druhé polovině října 2021

30. 9. 2021 a 7. 10. 2021 proběhla v rámci participačního procesu zpětnovazební setkání autorů nové koncepční studie na revitalizaci sídliště Baba nejen s obyvateli řešeného území Baby. Autoři tak dali veřejnosti možnost vyjádřit se k zamýšleným změnám a úpravám týkajících se dopravy, odpadu, obnovy komunikací, osvětlení s důrazem na zkvalitnění veřejného prostoru Baby nejen […]

Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Baba v Praze – Výsledky distančního participativního projednání s veřejností (jaro 2021)

Pomocí následujícího odkazu si můžete stáhnout analýzu prvního dotazníkového šetření na Babě https://www.iprpraha.cz/sidlistebaba. Součástí jsou také odkazy na internetové mapové aplikace, které si můžete vložit na své stránky jako „iframe“ – obsahují hrubá data z dotazníku.  Nyní se bude s daty z analýzy dále pracovat a projektanti je budou zanášet do svých návrhů. Předpokládá se, že během září […]

Dotazník ke koncepční studii revitalizace Sídliště Baba a okolí

Dotazník naleznete na webové adrese: baba.urad.online Vyplnit ho můžete ve dnech 17. – 28. března. Jak se můžete zapojit do návrhu proměny osady Baba? Rádi bychom Vás vyzvali k vyplnění dotazníku spojeného s úpravami veřejných prostranství na pražské Babě. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Archum architekti s.r.o. připravují koncepční studii úprav veřejných prostranství. […]

Webinář k zapojení veřejnosti do koncepční studie revitalizace sídliště Baba

https://www.iprpraha.cz/sidlistebaba Na stránkách IPR Praha je nyní záznam z celého webináře. Zde také budeme zveřejňovat všechny další informace a materiály. V úterý 9. února 2021 proběhl první informační webinář k zapojení veřejnosti do návrhu revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Baba. Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy spojil plánované a nutné rekonstrukce inženýrských sítí v této části města […]

Úspěchem pro Českou republiku je zvolení prof. Vladimíra Šlapety členem německého Werkbundu.

Na počátku listopadu 2020 byl specialista na historii pražské Baby, který poskytl materiál ze svého bohatého archivu i na tento web, profesor Vladimír Šlapeta zvolen členem německého Werkbundu v Berlíně. Předsednictvo Werkbundu tím ocenilo jeho celoživotní zásluhy o odkaz Svazu československého díla, který byl sesterskou organizací německého Werkbundu od roku 1913 až do zrušení v […]

V podzimním bulletinu Máme Vybráno 2020/2021 časopisu ProPamátky vyšel článek o oceněné osadě Baba

BULLETIN MÁME VYBRÁNO Oceněný klenot funkcionalismu na pražské Babě Jako součást mezinárodního projektu Werkbund Estates in Europe 1927–1932 získal obytný soubor vil v pražské památkové zóně na Babě nejvyšší ocenění pro památky – označení Evropské dědictví (European Heritage Label). Ocenění je udělováno pamětihodnostem, které oslavují a symbolizují evropskou historii a ideály. Již roku 2013 došlo […]

V časopise Kam po Česku vyšel článek o oceněné osadě Baba 1932

Oceněný funkcionalismus na pražské Babě Jako součást mezinárodního projektu „Werkbund Estates in Europe 1927–1932“získal obytný soubor domů na pražské Babě nejvyšší ocenění pro památky –označení Evropské dědictví (European Heritage Label). Této pocty, kterátéto městské památkové zóně rozhodně náleží, se dostává jen památkámceloevropského kulturně-historického významu. Oceněná spolupráce Cesta k získání tohoto prestižního evropského ocenění nebyla krátká. […]

MŮJ RODNÝ DŮM NA BABĚ

Dcera investorů první vily na Babě manželů Munkových, paní Suzanne Munk Ragen, poskytla svůj autentický text ,,Dům na Babě, kde jsem se narodila“. MŮJ RODNÝ DŮM NA BABĚ Suzanne Ragenová Je zvláštní psát o historii domu, na který nemám žádné vlastní vzpomínky. V tom domě jsem se sice narodila, ale když mi byly dva roky, […]

,,Takhle padne na prdel svět před Bábou“

V archivu Uměleckoprůmyslového musea v Praze, kde byl v letech 1933-1948 ředitelem Karel Herain, jehož úchvatnou vilu navrhl Ladislav Žák, se objevila kresba tohoto osobitého architekta.