Osada Baba dostala dva nové interaktivní panely informující o historii oceněného funkcionalistického sídliště

Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda v úterý 30. ledna 2024 slavnostně uvedl do provozu dva informační interaktivní panely s dotykovou obrazovkou umístěné na nových zastávkách MHD U Matěje v Praze 6. Nacházejí se v blízkosti souboru funkcionalistických vil Osada Baba, jenž obdržel prestižní ocenění European Heritage Label. Jedná se o jediné dva dotykové interaktivní panely určené k ryze informačnímu, a ne komerčnímu účelu.

Na dvou dvojjazyčných elektronických dotykových panelech na zastávce U Matěje se mohou návštěvníci dozvědět více o historii a současnosti Osady Baba a dalších funkcionalistických obytných souborech v Evropě, které byly postaveny v letech 1927 až 1932 v rámci projektu Werkbund. Na panelech je možné listovat obsahem webu baba1932.com, kde se všechny zajímavé informace o těchto unikátních sídlištích nacházejí. 

„Na poli památkové péče o evropské dědictví se jedná o významný projekt úspěšné spolupráce se zahraničními městy, která vedla k získání nejvyššího ocenění pro památky. Praha díky iniciativě odboru památkové péče v poměrně krátké době nejenže vykompenzovala předchozí deficit ohledně prezentace lokality Baba a konečně drží krok s lídry projektu lokalit Werkbundu, Vídní a Stuttgartem, ale stala se pro ostatní oceněné lokality inspirací v realizování aktivit vyplývajících z ocenění EHL na vyspělé technologické úrovni. Díky efektivní spolupráci odboru památkové péče MHMP s Technologiemi Praha se může Baba ode dneška pyšnit moderními dotykovými infopanely pro návštěvníky této jedinečné lokality,“ říká primátor Bohuslav Svoboda.

Prestižní ocenění European Heritage Label neboli Označení Evropské dědictví získala Osada Baba v roce 2020. Toto mezinárodní uznání uděluje Evropská komise těm památkám, budovám, muzeím, archivům, dokumentům nebo událostem, které jsou považovány za milníky při vytváření dnešní Evropy. Spolu s Osadou Baba obdrželo ocenění pět dalších funkcionalistických obytných souborů Werkbundu v Evropě z let 1927 až 1932, které se nacházejí ve Stuttgartu, Brně, Vratislavi, Vídni a Curychu. Součástí plnění harmonogramu aktivit souvisejících s udělením ocenění EHL bylo mimo jiné umístění označení lokality a zajištění dostupných informací pro návštěvníky této výjimečné lokality.

Na základě iniciativy odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy byly vytvořeny výše zmíněné webové stránky a mobilní aplikace pro návštěvníky Baby. Ve spolupráci s Technologiemi hl. m. Prahy se nyní podařila první realizace infosystému přímo v oceněné lokalitě. Podle Tomáše Novotného, místopředsedy představenstva THMP, se jedná o unikátní modifikaci displeje pro dotykové ovládání v rámci probíhající digitalizace městských zastávkových přístřešků.

Instalací dotykových infopanelů do nových zastávek MHD, které slouží výhradně k informovanosti veřejnosti v lokalitě, splnila Praha jednu z poměrně náročných aktivit plánovaných na rok 2023. V rámci jejich obsahu je také možné zhlédnout videoprezentaci, kterou vytvořili studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.

„Odboru památkové péče MHMP se daří nejlépe ze všech oceněných lokalit naplňovat klíčovou aktivitu harmonogramu prací, kterou je spolupráce se školami. Koncepčním a tvůrčím způsobem „studenti pro studenty“ přistupuje k zadání oslovit mladou generaci a prezentovat jí Osadu Baba také v kulturně-společenském kontextu doby jejího vzniku. Veřejnost se má možnost seznámit s výsledkem této spolupráce právě díky infopanelům, na kterých je zveřejněna videoprezentace studentů Fakulty designu a umění nesoucí jméno předního českého meziválečného grafika Ladislava Sutnara, který byl zároveň investorem jedné z ikonických vil Osady Baba,“ uvádí náměstek primátora pro oblast kultury, cestovního ruchu, památkové péče, výstavnictví a péče o zvířata Jiří Pospíšil. 

Realizace informačních panelů zároveň symbolicky otevírá cestu k dalším krokům plánované úpravy veřejných prostranství v daném území podle vítězného návrhu studia ARCHUM architekti, které ve spolupráci v Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy vytvořilo koncepční studii revitalizace, kultivace a obnovení infrastruktury památkové zóny Baba.

Díky projektu Baba1932 zde vznikne kvalitní veřejný prostor, ale i zázemí pro návštěvníky, kteří díky infopanelům v zastávkách budou mít možnost dozvědět se veškeré informace o lokalitách Werkbundu v Evropě. Dále bude rozvíjena i spolupráce se školami, v rámci které v současnosti vzniká balíček aktivit Baba1932 pro studenty základních a středních škol, který vytváří tým učitelů a studentů Pražského humanitního gymnázia.

Hlavní město tak dává svým obyvatelům najevo, že prioritní není jen kultivace pražské památkové rezervace a péče o historické centrum, ale že svou pozornost zaměřuje i na podporu a rozvoj jedinečné, architektonicky cenné lokality a památkové zóny nacházející se v širším okolí přetížené centrální oblasti města. To je správný směr, ve kterém se chystá úspěšně pokračovat.