Setkání členů pracovní sítě lokalit WERKBUNDu ve Vídni

Setkání se konalo u příležitosti 90. výročí „Vienna’s Werkbund Estate“ a jeho program pomohl ke
koordinaci budoucí spolupráce v evropském rámci. Kromě toho byl společně s Architekturzentrum
Wien (AzW) a panem Herbertem Medkem ze Stuttgartu připraven tematický program, který posloužil
k dalšímu prohloubení spolupráce.

Na setkání byly dohodnuty následující kroky sítě lokalit Werkbund, které vycházejí z požadavků
vztahujících se k udělení ocenění EHL:
 společný informační leták ve všech jazycích sítě (němčina, polština, čeština a také angličtina)
 tvorba společného loga sítě v rámci letní školy ve Vídni ve spolupráci s vysokými školami
uměleckého zaměření v místech lokalit Werkbundu (2023)
 harmonogram pravidelných každoročních setkání zaměřujících se na konkrétní problematiku
správy lokalit (např. obnova veřejného prostoru, požadavky památkové péče na renovaci
budov atp.), tj. 2023 Brno, 2024 Curych, 2025 Praha, 2026 Vratislav, 2027 Stuttgart
 propojení webových stránek jednotlivých lokalit mezi sebou a webovými stránkami EHL

Účastníci byli pozváni na další setkání členů pracovní sítě lokalit Werkbundu, které se bude konat
během podzimu 2023 v Brně.