Studenti západočeské Sutnarky vyrobili videoprezentaci Baba1932

Udělení označení EHL s sebou nese kromě prestiže i závazky, jakými jsou mj. každoroční setkávání zástupců všech šesti oceněných lokalit nebo spolupráce se školami, díky níž např. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni vytvořila na základě zadání Magistrátu hl. m. Prahy 3D prezentaci Baby určenou mladým lidem do 18 let. Součástí konceptu je forma ,,studenti studentům“, kdy se na vzniku projektu podílejí samotní žáci. V současnosti vzniká na Pražském humanitním gymnáziu stejným způsobem „balíček“ edukativních aktivit pro žáky středních škol s metodickým materiálem pro učitele. Cílem tohoto pilotního projektu je přiblížit atraktivní formou mladé generaci jedinečnou Osadu Baba stejně jako progresivní osobnosti investorů, stavitelů a architektů jednotlivých dochovaných vil i zajímavý historický kontext přelomu 20. a 30. let 20. století, tedy doby výstavby tohoto unikátního pražského funkcionalistického obytného souboru.