Otokar Fischel

(*1904 Liberec +1984 Praha)

Autoryzowany inżynier budownictwa z własnym biurem projektowym, specjalizujący się w mniejszych obiektach. Na Babie brał udział w projektowaniu domu Lužný i Bautz, a także w pierwszym etapie wraz z Josefem Fuchsem pracował nad projektem domu Munk. Jako bratanek Františka Munka nadzorował budowę domu aż do jej zakończenia. Munkowie wprowadzili się do domu dopiero po powrocie ze służbowego pobytu w USA. Nadzorował także budowę Domu uměleckého průmyslu SČSD [Dom Przemysłu Artystycznego Czechosłowackiego Związku Twórczego na Placu Wacława w Pradze] według projektu architekta Oldřicha Starego.

Jaroslav Fišer

(*1904 Liberec +1984 Praga)

Architekt, kształcił się na uczelniach w Hadze i Wiedniu, był też uczniem Josefa Gočára na Akademii Sztuk Pięknych w Pradze (AVU). Wraz ze swoim bratem Karlem Fišerem prowadził własne biuro architektoniczne. Według ich projektu powstał dom Joska na Babie, projektowali również domy jednorodzinne i budynki na terenie całego kraju. Jaroslav Fišer z powodzeniem zajmował się również projektowaniem oświetlenia.

1923-1932
studia na Akademii Sztuk Pięknych w Hadze i Wiedniu oraz w klasie mistrzowskiej prof. Josefa Gočára w Pradze.

1932-1934
dłuższy pobyt w Holandii, współpracował z biurem H.P. Berlage i firmą Phillips

1934-1948
ekspert ds. oświetlenia w projekcie Państwowej Galerii w Pradze na Letné autorstwa Josefa Gočára

1948-1970
docent w Akademii Sztuk Pięknych w Pradze, specjalista w dziedzinie oświetlenia w architekturze

Najważniejsze realizacje

1932
dom jednorodzinny Františka Joski (współpraca z bratem Karlem Fišerem), Baba, Praga-Dejvice

Karel Fišer

(*1905 Liberec +1971 Praga)

Architekt, studiował architekturę w Szkole Artystyczno-Przemysłowej i na Politechnice Czeskiej w Pradze (ČVUT), razem ze swoim bratem Jaroslavem Fišerem prowadził własne biuro architektoniczne. Według ich projektu powstał dom Joska na Babie, projektowali również domy jednorodzinne i budynki na terenie całego kraju.

1924-1932
studia architektoniczne w Szkole Artystyczno-Przemysłowej i na Politechnice Czeskiej w Pradze 

1932-1948
własne biuro projektowe w Pradze razem z bratem Jaroslavem Fišerem

Najważniejsze realizacje

1932
dom rodzinny Františka Joski (wspólnie z bratem Karlem Fišerem), Baba, Praga-Dejvice

1932-1948
wille, Roudnice nad Labem, Liberec, Moravské Budějovice

budynki fabryczne, Praga-Modřany i Praga-Hloubětín

miejskie kamienice czynszowe, ul. Chrudimská i ul. Písecká, Praga-Vinohrady

przebudowa teatru, Mnichovo Hradiště

1947
przebudowa pasażu Světozor, Praga

Josef Fuchs

(*1894 +1979 Praga)

Architekt i budowniczy, uczeń Jana Kotěry i Josipa Plečnika. W początkach swojej działalności był pod wpływem tradycjonalizmu Josipa Plečnika. Wkrótce jednak odnalazł swoją drogę w konstruktywizmie i modernizmie. Razem z Oldřichem Tylem jest współautorem Pałacu Wystawowego, ikony międzywojennego funkcjonalizmu podziwianego przez samego Le Corbusiera. W swojej pracy kierował się ideą maksymalnej funkcjonalności. Jego budowle charakteryzują się doskonałymi proporcjami i dokładnością geometryczną. Jest laureatem zagranicznych i krajowych nagród, m.in. zdobył brązowy medal na wystawie sztuki dekoracyjnej w Paryżu w 1925 r. (za aranżację wnętrz) oraz Legię Honorową (za projekt francuskiej ekspozycji na targach w Pradze w 1930 r.).

1916-1920
studia architektoniczne u prof. Josipa Plečnika w Szkole Artystyczno-Przemysłowej w Pradze 

1920-1923
współpraca z biurem prof. Jana Kotěry w Pradze

1923-1948
niezależny architekt w Pradze

Znaczące realizacje

1924-1928
Pałac Targowy, Praga-Holešovice (współpraca z Oldřichem Tylem)

1931
budynek wejściowy do ZOO, Praga-Troja 

1932
dom rodzinny Františka i Nadii Munk, Baba, Praga-Dejvice

1934
stadion hokejowy Praga-Štvanice

wille, Praga na Pelc-Tyrolce, Praga-Dejvice

Josef Gočár

(*1880 Semtín +1945 Jičín)

Architekt, profesor, urbanista (Hradec Králové i Pardubice), projektant mebli i artykułów codziennego użytku. Josef Gočár był powszechnie szanowaną postacią czeskiej architektury, miał wpływ na wielu swoich uczniów i pokolenia architektów. W jego pracach odnajdziemy nie tylko wyjątkowy na skalę światową czeski kubizm w architekturze (ikoniczny Dom Pod Czarną Matką Bożą), rondokubizm (Legiobanka Na poříčí) czy wpływy konstruktywizmu, ale także budowle w stylu narodowym lub art deco. Szczytowy okres jego życia zawodowego jest związany z funkcjonalizmem, którego przykładami są wille na Babie (Maule, Kytlica, Glücklich) czy kościół św. Wacława w praskiej dzielnicy Vršovice. W 1925 roku otrzymał Grand Prix za projekt czechosłowackiego pawilonu na Międzynarodowej Wystawie w Paryżu, a w 1926 roku order francuskiej Legii Honorowej.

1902-1905
studia architektoniczne u prof. Jana Kotěry w Szkole Artystyczno-Przemysłowej w Pradze

1905-1908
współpraca z biurem prof. Jana Kotěry w Pradze 

1906
kilkumiesięczny pobyt w Londynie przy nadzorowaniu instalacji czeskiej wystawy przemysłowej 

1908-1945
niezależny architekt w Pradze

1908
członek SVU [Związku Artystów Sztuk Pięknych] Mánes

1911
współzałożyciel kubistycznej Grupy Artystów Plastyków

1912
współzałożyciel Praskich Warsztatów Artystycznych (PUD)

1913-1914
członek Czechosłowackiego Związku Twórczego (SČD)

1916-1919
służba wojskowa

1920-1924
przewodniczący Czechosłowackiego Związku Twórczego (SČSD) 

1924
profesor w Akademii Sztuk Pięknych w Pradze 

1927
członek Czeskiej Akademii Nauk i Sztuki 

1928-1931
rektor Akademii Sztuk Pięknych w Pradze 

1934
członek korespondent Królewskiego Towarzystwa Architektów Brytyjskich (RIBA)

Znaczące realizacje

1909
Dom Wenkego, Jaroměř

1910
Dom Jaruška, Brno 

1911-1913
dom U Černé matky Boží, Praga-Stare Miasto

1912-1913
dom uzdrowiskowy, Bohdaneč 

1920
pawilon czechosłowacki na targach, Lyon

1922-1923
Legiobank, Praga-Nowe Miasto 

1922-1924
Plac Masaryka, Hradec Králové

1924-1925
plan regulacyjny, Hradec Králové

1924-1927
kompleks budynków szkolnych, Hradec Králové

1925
pawilon czechosłowacki na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej i Współczesnego Wzornictwa Przemysłowego w Paryżu 

Dom Oświaty Rolniczej, Praga-Vinohrady

1928-1930
kościół św. Wacława, Praga-Vršovice 

1932
dyrekcja kolei, Hradec Králové

1932 
dom jednorodzinny Václava i Jarmili Maul, Baba, Praga-Dejvice 

1933-1936
dom jednorodzinny Karla Kytlica, dom jednorodzinny Marii i Stanisława Mojížš-Lomów, dom jednorodzinny Juliusa Glücklicha, Baba, Praga-Dejvice

1934
Urząd Skarbowy i Urząd Powiatowy, Hradec Králové 

willa Otakara Meda, Humpolec

Antonín Heythum

(*1901 Most +1954 Rottach, Bawaria)

Scenograf, grafik, architekt i projektant mebli. Pracował jako scenograf w początkowym okresie działalności Teatru Wyzwolonego [Osvobozené divadlo]. Krótko praktykował w paryskim atelier Le Corbusiera, w 1936 roku zdobył złoty medal na Triennale w Mediolanie w kategorii Scenografia teatralna. W 1938 roku wyjechał do USA, aby przygotować czechosłowacki pawilon na wystawę światową w Nowym Jorku i wystawę w San Francisco. W USA pozostał już na stałe, poświęcając się pracy akademickiej. Początkowo czerpał inspirację z kubizmu, ale stopniowo jego styl ewoluował w stronę prostoty i wszechstronności funkcjonalizmu. Przede wszystkim był pionierem konstruktywizmu teatralnego. W branży meblarskiej był zwolennikiem standardowego, funkcjonalistycznego wzornictwa przeznaczonego do produkcji seryjnej. Jest współautorem pracy Design for Use z 1944 roku. Na Babie razem z Evženem Linhartem zaprojektował dom Lisý.

1920-1924
studia dziedzinie architektury, inżynierii lądowej i konstrukcji okrętowych na ČVUT [Politechnice Czeskiej] w Pradze

1924-1939
architekt, projektant i scenograf w Pradze 

1939
emigracja do USA

1940-1941
wykładał w New School for Social Research w Nowym Jorku

1941-1946
wykładał w California Institute of Technology 

1946-1950
wykładał na Syracuse University 

Najważniejsze realizacje 

1924-1938
projekty scenograficzne dla czołowych czeskich teatrów

1932
dom rodzinny Marii i Emanuela Lisých (współpraca z Evženem Linhartem), Baba, Praga-Dejvice

1935 
Pawilon Czechosłowacki na Wystawie Światowej w Brukseli

Pavel Janák

(*1882 Praga +1956 Praga)

Architekt, urbanista, projektant mebli i przedmiotów dekoracyjnych, profesor w Szkole Artystyczno-Przemysłowej i teoretyk architektury. Studiował na czeskiej i niemieckiej politechnice w Pradze oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Pracował z Josefem Gočárem w atelier Jana Kotěry. W jego twórczości można wyróżnić kilka wyraźnych faz: pierwszy okres, gdy świadomie decyduje się na modernizm, potem zostaje czołowym przedstawicielem czeskiego kubizmu, następnie przechodzi przez okres starań o wypracowanie stylu narodowego, by w końcu całkowicie poświęcić się funkcjonalizmowi. Był wieloletnim przewodniczącym Czechosłowackiego Związku Twórczego, głównym inicjatorem funkcjonalistycznej zabudowy na Babie i autorem jej planu urbanistycznego. Na osiedlu Baba jest autorem domu Dovolil i swojego własnego.

1899-1905
studia architektoniczne na ČVUT [Politechnice Czeskiej] w Pradze 

1902-1903
studia na Niemieckiej Politechnice w Pradze

1906-1907
studia w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu pod kierunkiem Otto Wagnera

1907-1908
współpraca w pracowni prof. Jana Kotěry w Pradze, wyjazdy studyjne do Włoch

1908
członek SVU [Związku Artystów Sztuk Pięknych] Mánes 

1909-1910
zatrudniony w dziale budowlanym Magistratu Miasta Stołecznego Pragi

1911
niezależny architekt w Pradze

członek Grupy Artystów Plastyków w Pradze

1912
współzałożyciel Praskich Warsztatów Artystycznych (PUD)

1914-1918
służba wojskowa

1919
egzamin państwowy na Politechnice Czeskiej w Pradze 

1921
Profesor w Wyższej Szkole Artystyczno-Przemysłowej w Pradze 

członek Czeskiej Akademii Nauk i Sztuki 

1924-1945
przewodniczący Czechosłowackiego Związku Twórczego (SČSD)

1935
członek korespondent Akademii Architektury w Moskwie 

1936-1956
architekt Zamku Praskiego

Znaczące realizacje

1909-1910
Most Hlávka w Pradze

1911
Dom jednorodzinny Jakubec, Jičín 

1912-1913
przebudowa domu dr. Fáry, Pelhřimov

1913-1914
jaz na rzece Łabie, Předměřice 1

1914
Willa Pick, Lublana 

1922
krematorium, Pardubice

1922-1924
Riunione adriatica di Sicurta, Praga-Nowe Miasto (z Josefem Zasche)

1923-1924
kolonia artystyczna (wille J. Bendy, B. Kafki, E. Filly i V. Beneša), Praga-Ořechovka

1924-1926
Pałac Administracyjny Škoda, Praga-Nowe Miasto

Autoklub, Praga-Nowe Miasto

1924-1928
Libeňski most, Praga

1925-1934
przebudowa i rozbudowa Pałacu Czernińskiego, Praga-Hradczany 

1927
lotnisko, Mariánské Lázně 

1927-1928
Pawilon Szkoły Artystyczno-Przemysłowej na Ziemskich Terenach Wystawowych w Brnie 

1927-1929
kwartał domów spółdzielczych, Praga-Dejvice 

1929-1932
plan regulacyjny osiedla wystawowego Baba, Praga-Dejvice

1932
dom jednorodzinny Pavli i Václava Lindów,dom jednorodzinny inż. Karla Dovolila i własny dom jednorodzinny, Baba, Praga-Dejvice

Hotel Juliš, Praga-Nowe Miasto

Kongregacja Czechosłowackiego Kościoła husyckiego, Praga-Vinohrady 

1934-1935
willa z pracownią rzeźbiarza Josefa Mařatki, Praga-Střešovice 

1948-1950
renowacja Ujeżdżalni [Jízdárna], dobudowanie garaży i tarasu, Zamek Praski

1950
renowacja Mennicy, Zamek Praski

František Kavalír

(*1878 Osek +1932 Praga)

Architekt, publicysta i przedsiębiorca budowlany, uczeń Jana Kotěry i kolega z roku Josefa Gočára w Szkole Artystyczno-Przemysłowej w Pradze. W 1914 roku był współzałożycielem Stowarzyszenia Architektów i towarzystwa Za starou Prahu [Dla starej Pragi] oraz współzałożycielem instytucji Artěl, której był prezesem, stawiającej sobie za cel rozwój czeskiego przemysłu artystycznego. Spółdzielnia ta skupiała postępowych przedstawicieli czeskiej sceny artystycznej i projektowej. Na Babie zaprojektował domy Uhlíř i Letošník. Ze swoim bratem Václavem byli także budowniczymi tych i innych domów, których nie projektowali.

1899-1903
studia u prof. Jana Kotěry w Szkole Artystyczno-Przemysłowej w Pradze 

później wraz z bratem Václavem prowadził działalność budowlaną w Pradze 

aktywny działacz Artěl [Spółdzielni Sztuki Użytkowej] i Czechosłowackiego Związku Twórczego (SČSD)

Ważniejsze realizacje

około 1923 r.
szkoła, Vinohradská třída, Praga-Vinohrady

około 1925 r.
szkoła, Humpolec

około 1927 r.
osiedle mieszkaniowe Praga-Hřebenka

1928
potrójny dom, Praga-Střešovice 

domy Stowarzyszenia Przedsiębiorców Budowlanych, Praga-Nowe Miasto

1932
dom jednorodzinny Antonína Uhlířa i dom jednorodzinny Boženy i Václava Letošníków, Baba, Praga-Dejvice

Jan Evangelista Koula

(*1896 Praga +1975 Praga)

Architekt, projektant mebli, historyk i teoretyk nowoczesnej architektury, projektant, pedagog i redaktor magazynu Stavba [Budowa]. Był profesorem w Szkole Artystyczno-Przemysłowej w Pradze, a w latach 1947-1970 profesorem na Politechnice Słowackiej w Bratysławie. Oprócz domu na Babie dla wydawcy Václava Poláčka jest autorem wyjątkowych publikacji o nowoczesnej architekturze, m.in. „Obytný dům” [Dom mieszkalny]. 

1915-1921
studia architektoniczne na ČVUT [Politechnice Czeskiej] w Pradze 

1924-1928
współpraca w biurze architekta Oldřicha Tyla 

1928-1940
niezależny architekt w Pradze 

1942-1945
profesor w Szkole Artystyczno-Przemysłowej w Pradze 

1945-1970
profesor na Politechnice Słowackiej w Bratysławie 

Znaczące realizacje

1928
willa redaktora Šaldy, Praga-Smíchov

1932
dom jednorodzinny Marii i Václava Poláčków, Baba, Praga-Dejvice

1933
willa letnia, Lipany 

1939
przebudowa willi Jana Kouli, Praga-Bubeneč

Vojtěch Kerhart

(*1892 Poděbrady +1978 Poděbrady)

Architekt i reprezentant międzywojennego funkcjonalizmu. Często współpracował z rzeźbiarzami przy tworzeniu pomników. Wiele z nich jest objętych ochroną jako zabytki kultury. Prowadził własne biuro projektowe i był członkiem działu plastycznego stowarzyszenia Umělecká beseda [Biesiada Artystyczna]. Na Babie zaprojektował dom dla pisarza Václava Řezáča.

1911-1922
studia architektoniczne na ČVUT [Politechnice Czeskiej] w Pradze

1914-1916
służba wojskowa w armii austro-węgierskiej 

1916-1920
służba wojskowa w legionach czechosłowackich w Rosji, powrót przez Władywostok i Kanadę w stopniu majora 

1922-1923
zatrudniony w Ministerstwie Zdrowia

1924-1925
zatrudniony w Ministerstwie Obrony

1925-1948
niezależny architekt w Pradze i Poděbradach 

1948-1957
zatrudniony w państwowych instytutach projektowych

Znaczące realizacje

1924
koszary, Pardubice 

1926
Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Poděbrady 

1927-1928
pomniki prezydenta T. G. Masaryk, Poděbrady, Kromieryż, Nitra (współpraca z Otto Gutfreundem) i Kolín (współpraca z J. Hrušką i K. Kotrbą)

1928
pomnik Napoleona Bonaparte, Žuráň

1929
Dom Štefánika, Praga-Nowe Miasto (współpraca z Janem Zázvorką)

1930
poczta, Poděbrady

1932
dom jednorodzinny Karla Řezáča, Baba, Praga-Dejvice

1933
dom jednorodzinny Karli Moravec, Baba, Praga-Dejvice

jaz i śluza, Srnojedy u Poděbrad

1934
pomnik Bedřicha Smetany, Poděbrady (współpraca z Josefem Wagnerem)

jaz i elektrownia wodna, Lysá nad Labem 

willa, Dobřichovice

1934-1937
domy mieszkalne pilotów, warsztaty i stacja żandarmerii, lotnisko Praga-Ruzyně

1935
koszary, Tábor 

1937
stacja radiowa Praga II, Mělník 

1938
stacja radiowa Brno II, Dobrochov

kolumnada, Poděbrady

1939
nagrobek Karla Čapka, Praga-Vyšehrad

willa, Volyně

1948
pomnik ofiar okupacji, Poděbrady (współpraca z K. Lidickim)

1957
pomnik Jana Husa, Husinec (współpraca z K. Lidickim)

1958
kiosk na Riegerově náměstí, Poděbrady

Evžen Linhart

(*1898 Kouřim +1949 Praga)

Architekt i projektant mebli, uczeń Antonína Engela na Politechnice w Pradze. Jego twórczość jest oparta na puryzmie (współzałożyciel nieformalnej grupy młodych architektów o nazwie Puristická čtyřka [Purystyczna czwórka] i związku artystycznego Devětsil) i czeskim modernizmie, który stanowił wyraźną przeciwwagę dla popularnego wówczas dekoratywizmu. Pod wpływem dzieł Le Corbusiera stał się później przedstawicielem funkcjonalizmu. Był członkiem grupy ARDEV i Stowarzyszenia Artystów Plastyków Mánes. W swoich projektach, z których większość niestety nie została zrealizowana, łączy niezwykle plastyczną wyrazistość planowania i strukturalną czystość z wyczuciem detalu. Wraz z Antonínem Heythumem zaprojektował dom rodziny Lisých na Babie. 

1918-1924
studia w dziedzinie architektury na ČVUT [Politechnice Czeskiej] w Pradze u prof. Rudolfa Kříženeckiego i prof. Antonína Engela

1924-1945
zatrudniony w biurze budowlanym Magistratu Miasta Stołecznego Praga 

1946-1949
dyrektor Departamentu Wystaw w Ministerstwie Informacji

Znaczące realizacje

1924-1925
blok mieszkalny, Praga-Žižkov 

1925
blok mieszkalny, Praga-Hostivař

1927-1929
własna willa, Praga-Dejvice 

1932
dom jednorodzinny Marii i Emanuela Lisých (współpraca z Antonínem Heythumem)

1938
dom mieszkalny, Praga-Dejvice 

1946-1958
dom wielorodzinny Zakładów Chemicznych im. Stalina, Horní Litvínov (współpraca z Václavem Hilskim)

1947 
ekspozycja czechosłowacka na Triennale di Milano, Mediolan

Mart Stam

(*1899 Purmerend, Holandia +1986 Goldach, Szwajcaria)

Holenderski architekt-samouk, urbanista i projektant mebli, jeden z założycieli międzynarodowej organizacji architektów C.I.A.M., praktykował w pracowniach Hansa Poelziga i Bruno Tauta, był dyrektorem Szkoły Wzornictwa Przemysłowego w Amsterdamie, następnie rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie oraz dyrektorem Instytutu Sztuki w Berlinie. Był jedynym zagranicznym architektem na praskiej Babie, gdzie zaprojektował willę dla budowniczego Palički i jego żony Emilii, których oczarowały jego prace na wystawie w Stuttgarcie w 1927 roku. Jego legendarnym dziełem jest krzesło do jadalni zaprojektowane dla firmy Thonet.

1917-1919
studia w Królewskiej Szkole Sztuk Pięknych w Amsterdamie 

1919
praca w biurze architektów Marinusa Jana Grandpré Moliera, Pietera Verhagena i Alberta J.T. Koka w Rotterdamie 

1920-1922
uwięziony za odmowę służby wojskowej 

1922
prace nad planem regulacyjnym miasta Haga

wyjazd do Berlina, współpraca z Maxem Tautem i El Lissitzkym

1923
współzałożyciel magazynu architektonicznego ABC w Zurychu

1923-1924
praca w biurze Karela Mosera w Zurychu

1925-1928
członek holenderskiej grupy architektów De 8 później De 8 en Opbouw 

1926-1927
praca w biurze Brinkmana i Van der Vlugta w Rotterdamie 1927 r.

1928-1930
praca we Frankfurcie nad Menem przy projektach mieszkaniowych dla „Nowego Frankfurtu”

1931-1934
architekt i urbanista w Związku Radzieckim w grupie roboczej Ernsta Maya (projekty urbanistyczne)

1935-1948
niezależny architekt w Amsterdamie 

1939-1948
dyrektor Szkoły Rzemiosł Artystycznych w Amsterdamie 

1948-1952
profesor Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie 

1950-1952
dyrektor Wyższej Szkoły Artystyczno-Przemysłowej w Berlinie-Weissensee 

1953
powrót do Amsterdamu 

1966
przeprowadzka do Szwajcarii

Znaczące realizacje

1926
fotel wykonany z rur stalowych

1926-1930
Van Nelle Factory Rotterdam (we współpracy z biurem Brinkman i Van der Vlugt) 

1927
potrójny dom, osiedle Weissenhof, Stuttgart 

1929-1932
osiedle Hellerhof, Frankfurt

1932
dom jednorodzinny Emilii i Jiřego Paličków, Baba, Praga-Dejvice (we współpracy z Jiřím Paličką)

1935
domy szeregowe, Amsterdam

Oldřich Starý

(*1884 Praga +1971 Praga)

Pionier czeskiego funkcjonalizmu, architekt, teoretyk i pedagog będący jedną z najwybitniejszych postaci czeskiej architektury nowoczesnej dwudziestolecia międzywojennego, propagował zasady „nowej architektury”, czystość, prawdziwość form, a przede wszystkim przekonanie, że architektura to nie sztuka, ale „dzieło kultury oparte na nauce”. Bardzo wcześnie stał się surowym krytykiem nadmiernej dekoracji fasad. Wzorując się na ideale domu Corbusiera jako „maszyny do mieszkania”, zaprojektował aż cztery domy na Babie (Heřman, Bouda, Vaváček i Sutnar). Jest autorem domu pałacowego w alei Národní třída w Pradze, który zaprojektował w 1936 roku dla Czechosłowackiego Związku Twórczego. Był jego prezesem od 1935 roku. Przewodniczył także Klubowi Architektów oraz był redaktorem magazynu funkcjonalistycznego Stavba [Budowa]. Został profesorem, a później rektorem Politechniki w Pradze.

1903-1909
studia w dziedzinie architektury u prof. Josefa Schulza i prof. Jana Kouli na ČVUT [Politechnice Czeskiej] w Pradze

1912-1919
Profesor w Państwowej Przemysłowej Szkole Budownictwa w Pilźnie

1913
członek założyciel Klubu Architektów

1920-1945
profesor w Państwowej Przemysłowej Szkole Budownictwa w Pradze 

1920-1948
przewodniczący Klubu Architektów 

1922-1939
redaktor naczelny magazynu Stavba [Budowa] 

1939-1971
redaktor naczelna magazynu Architektura 

1945-1970
profesor architektury na ČVUT [Politechnice Czeskiej] w Pradze 

1948
rektor ČVUT [Politechniki Czeskiej w Pradze] 

Znaczące realizacje 

1928 
dom jednorodzinny na Wystawie Kultury Współczesnej w Czechosłowacji, Brno

1929-1932
wille, Praga-Dejvice 1934-1936

1932 
dom jednorodzinny Iški i Ladislava Sutnarów, dom jednorodzinny Františka Heřmana, dom jednorodzinny Cyrila Boudy i dom jednorodzinny Karli i Gustava Vaváčków, Baba, Praga-Dejvice

1934-1936
Pałac Przemysłu Artystycznego, Praga-Národní třída (współpraca z Františkiem Zelenką)

1935
willa, Praga-Braník

Hana Kučerová-Záveská

(*1904 Praga +1944 Sztokholm)

Architekt, publicystka i postępowa projektantka mebli i wnętrz, uczennica Pavla Janáka w Szkole Artystyczno-Przemysłowej. Jako członkini Czechosłowackiego Związku Twórczego wpisuje się w program nowoczesnej architektury: celowość planu, proste, wygodne i niedrogie meble, uwolnienie kobiet od niepotrzebnych prac domowych. Z powodzeniem rozpoczęła współpracę ze spółdzielnią Artěl i firmą meblarską Spojené uměleckoprůmyslové závody (UP) w Brnie. Jej meble dla restauracji Barrandowskie Tarasy (1929) były później produkowane masowo przez wiele lat. W ciągu swojego życia zdążyła zrealizować tylko dwa dzieła architektoniczne – dom Balling i dom Suk – oba na praskiej Babie. Zmarła w wieku czterdziestu lat w Sztokholmie, gdzie mieszkała z mężem, ambasadorem Czechosłowacji dr. Vladimírem Kučerą.

1922-1927
studia architektury w Szkole Artystyczno-Przemysłowej w Pradze u prof. Karla Štípla, prof. Josefa Mařatka i prof. Pavla Janáka

1928-1937
niezależna architekt i projektantka w Pradze

1937
architekt w Sztokholmie, gdzie jej mąż Jaroslav Kučera był ambasadorem

Znaczące realizacje

1928
tarasy restauracji na Barrandovie, Praga

1932
dom jednorodzinny Karla Ballinga, dom jednorodzinny Antonii i Václava Suków, Baba, Praga-Dejvice

standardowa typowa kuchnia dla Zenobii Vítězowej, Přerov

liczne elementy wyposażenia wnętrz i realizacje dla klientów prywatnych

1933
udział w wystawie Czechosłowackiego Związku Twórczego (SČSD) „Mieszkanie” w Pradze

1934
dom jednorodzinny, Dobřichovice

Ladislav Žák

(*1900 Praga +1973 Praga)

Architekt, malarz, projektant wnętrz i mebli, teoretyk i pedagog, uczeń Josefa Gočára na Akademii Sztuk Pięknych. Podczas pobytu we Francji, Niemczech i Holandii interesował się budynkami funkcjonalistycznymi, architekturą Bauhausu i holenderskim racjonalizmem. Trzy wyjątkowe domy na Babie (Zaorálek, Herain i Čeněk) były szczytowym osiągnięciem jego twórczości funkcjonalistycznej, w której zastosował zasady funkcjonalizmu: swobodny rozkład pomieszczeń, duże pokoje połączone z tarasami zewnętrznymi, jasne fasady i okna wieloskrzydłowe. Widoczny jest u niego również wpływ stylu marynistycznego w postaci przypominających kajuty sypialni, zaokrąglonych kształtów budynków i okrągłych okien, dach willi Heraina jest też zwieńczony mostkiem kapitańskim. Również jego wnętrza i meble były funkcjonalistyczne i purystyczne. Nie mogąc porozumieć się z budowniczymi, zaczął poświęcić się architekturze krajobrazu i urbanistyce, co podsumował w pracy Obytná krajina [Krajobraz mieszkalny] (1947). W okresie socjalizmu dzięki architektowi Frágnerowi został pedagogiem na Wydziale Architektury Akademii Sztuk Pięknych.

1919-1924
studia w dziedzinie malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Pradze u prof. Karla Krattnera 

1924-1927
studia architektoniczne na Akademii Sztuk Pięknych w Pradze u prof. Josefa Gočára

1927-1930
uczył rysunku w szkołach przemysłowych w Brnie i Pilźnie

1927-1948
niezależny architekt w Pradze

1945-1973
docent architektury ogrodowej i krajobrazu w Akademii Sztuk Pięknych w Pradze

Znaczące realizacje

1932
dom jednorodzinny Ludmily i Karla Herainów, dom jednorodzinny Bohumila Čeňka i dom jednorodzinny Hugo Zaorálka, Baba, Praga-Dejvice

1932-1933
willa dr. inż. Miroslav Haina, Praga-Vysočany 

1934-1935
willa reżysera filmowego Martina Friča, Praga-Hodkovičky

przebudowa własnego domu mieszkalnego z małymi mieszkaniami, Praga-Letná 

1936-1937
willa aktorki Lídy Baarowej, Praga-Dejvice 

1946
pomnik ofiar II wojny światowej, Ležáky