Dom Ladislava Sutnara i Iški Sutnarowej

Oldřich Starý zaprojektował dla wybitnego czeskiego grafika i projektanta Ladislava Sutnara, jego żony Františki i dwóch synów, minimalistyczny dom jednorodzinny z pracownią od strony południowej, osadzony na palach. Pracownia zajmująca półtorej kondygnacji miała galerię, na którą można się było dostać po drabince okrętowej, a później została rozbudowana w kierunku północnym o ryzalit. Salla terrena przy palach została na początku lat 60. przeszklona jako ogród zimowy. 

Architekt

Oldřich Starý

(*1884 Praga +1971 Praga)

Pionier czeskiego funkcjonalizmu, architekt, teoretyk i pedagog będący jedną z najwybitniejszych postaci czeskiej architektury nowoczesnej dwudziestolecia międzywojennego, propagował zasady „nowej architektury”, czystość, prawdziwość form, a przede wszystkim przekonanie, że architektura to nie sztuka, ale „dzieło kultury oparte na nauce”. Bardzo wcześnie stał się surowym krytykiem nadmiernej dekoracji fasad. Wzorując się na ideale domu Corbusiera jako „maszyny do mieszkania”, zaprojektował aż cztery domy na Babie (Heřman, Bouda, Vaváček i Sutnar). Jest autorem domu pałacowego w alei Národní třída w Pradze, który zaprojektował w 1936 roku dla Czechosłowackiego Związku Twórczego. Był jego prezesem od 1935 roku. Przewodniczył także Klubowi Architektów oraz był redaktorem magazynu funkcjonalistycznego Stavba [Budowa]. Został profesorem, a później rektorem Politechniki w Pradze.

1903-1909
studia w dziedzinie architektury u prof. Josefa Schulza i prof. Jana Evangelisty Kouli na ČVUT [Politechnice Czeskiej] w Pradze

1912-1919
Profesor w Państwowej Przemysłowej Szkole Budownictwa w Pilźnie

1913
członek założyciel Klubu Architektów

1920-1945
profesor w Państwowej Przemysłowej Szkole Budownictwa w Pradze 

1920-1948
przewodniczący Klubu Architektów 

1922-1939
redaktor naczelny magazynu Stavba [Budowa] 

1939-1971
redaktor naczelna magazynu Architektura 

1945-1970
profesor architektury na ČVUT [Politechnice Czeskiej] w Pradze 

1948
rektor ČVUT [Politechniki Czeskiej w Pradze] 

Znaczące realizacje 

1928 
dom jednorodzinny na Wystawie Kultury Współczesnej w Czechosłowacji, Brno

1929-1932
wille, Praga-Dejvice 1934-1936

1932 
dom jednorodzinny Iški i Ladislava Sutnarów, dom jednorodzinny Františka Heřmana, dom jednorodzinny Cyrila Boudy i dom jednorodzinny Karli i Gustava Vaváčków, Baba, Praga-Dejvice

1934-1936
Pałac Przemysłu Artystycznego, Praga-Národní třída (współpraca z Františkiem Zelenką)

1935
willa, Praga-Braník

Właściciel

Ladislav Sutnar

Ladislav Sutnar (1897-1976) jako jedna z czołowych postaci SČSD [Czechosłowacki Związek Twórczy] pracował jako główny architekt wszystkich związkowych wystaw, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Jako autor czołowych funkcjonalistycznych prac typograficznych podjął się opracowania wyjątkowej koncepcji wizualnej wystawy wzorcowej kolonii na Babie 1932. Zaprojektował logo, oba duże banery reklamowe i papier firmowy, jest też autorem katalogu wystawy. Współpracował blisko z architektami Czechosłowackiego Związku Twórczego, a w 1939 r. przezornie pozostał w Nowym Jorku, gdzie zlecono mu realizację czechosłowackiej ekspozycji na Wystawie Światowej. Tu z powodzeniem kontynuował karierę w Sutnar Office. Jego rodzina dojechała do niego po wojnie.