Dom Dr. Václava Maule i Jarmily Maulowej

W przeciwieństwie do wszystkich innych wystawowych domów rodzinnych na Babie, Josef Gočár ulokował przestrzeń mieszkalną domu naczelnika referatu Ministerstwa Edukacji i Oświaty Narodowej, Václava Maula, na podwyższonym parterze, a duży salon i sypialnię na piętrze. W ten sposób zaoferował mieszkańcom willi bardziej atrakcyjny widok na panoramę Pragi z wydłużonej przestrzeni wspólnej, obramowanej długim oknem. Dom jest jedną z czterech bardziej komfortowych willi na Babie, charakteryzując się typową dla Gočára stylową elegancją. 

Architekt

Josef Gočár

(*1880 Semtín +1945 Jičín)

Architekt, profesor, urbanista (Hradec Králové i Pardubice), projektant mebli i artykułów codziennego użytku. Josef Gočár był powszechnie szanowaną postacią czeskiej architektury, miał wpływ na wielu swoich uczniów i pokolenia architektów. W jego pracach odnajdziemy nie tylko wyjątkowy na skalę światową czeski kubizm w architekturze (ikoniczny Dom Pod Czarną Matką Bożą), rondokubizm (Legiobanka Na poříčí) czy wpływy konstruktywizmu, ale także budowle w stylu narodowym lub art deco. Szczytowy okres jego życia zawodowego jest związany z funkcjonalizmem, którego przykładami są wille na Babie (Maule, Kytlica, Glücklich) czy kościół św. Wacława w praskiej dzielnicy Vršovice. W 1925 roku otrzymał Grand Prix za projekt czechosłowackiego pawilonu na Międzynarodowej Wystawie w Paryżu, a w 1926 roku order francuskiej Legii Honorowej.

1902-1905
studia architektoniczne u prof. Jana Kotěry w Szkole Artystyczno-Przemysłowej w Pradze

1905-1908
współpraca z biurem prof. Jana Kotěry w Pradze 

1906
kilkumiesięczny pobyt w Londynie przy nadzorowaniu instalacji czeskiej wystawy przemysłowej 

1908-1945
niezależny architekt w Pradze

1908
członek SVU [Związku Artystów Sztuk Pięknych] Mánes

1911
współzałożyciel kubistycznej Grupy Artystów Plastyków

1912
współzałożyciel Praskich Warsztatów Artystycznych (PUD)

1913-1914
członek Czechosłowackiego Związku Twórczego (SČD)

1916-1919
służba wojskowa

1920-1924
przewodniczący Czechosłowackiego Związku Twórczego (SČSD) 

1924
profesor w Akademii Sztuk Pięknych w Pradze 

1927
członek Czeskiej Akademii Nauk i Sztuki 

1928-1931
rektor Akademii Sztuk Pięknych w Pradze 

1934
członek korespondent Królewskiego Towarzystwa Architektów Brytyjskich (RIBA)

Znaczące realizacje

1909
Dom Wenkego, Jaroměř

1910
Dom Jaruška, Brno 

1911-1913
dom U Černé matky Boží, Praga-Stare Miasto

1912-1913
dom uzdrowiskowy, Bohdaneč 

1920
pawilon czechosłowacki na targach, Lyon

1922-1923
Legiobank, Praga-Nowe Miasto 

1922-1924
Plac Masaryka, Hradec Králové

1924-1925
plan regulacyjny, Hradec Králové

1924-1927
kompleks budynków szkolnych, Hradec Králové

1925
pawilon czechosłowacki na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej i Współczesnego Wzornictwa Przemysłowego w Paryżu 

Dom Oświaty Rolniczej, Praga-Vinohrady

1928-1930
kościół św. Wacława, Praga-Vršovice 

1932
dyrekcja kolei, Hradec Králové

1932 
dom jednorodzinny Václava i Jarmili Maul, Baba, Praga-Dejvice 

1933-1936
dom jednorodzinny Karla Kytlica, dom jednorodzinny Marii i Stanisława Mojížš-Lomów, dom jednorodzinny Juliusa Glücklicha, Baba, Praga-Dejvice

1934
Urząd Skarbowy i Urząd Powiatowy, Hradec Králové 

willa Otakara Meda, Humpolec

Właściciel

PhDr. Václav Stanislav Maule

Dr Václav Stanislav Maule (1884-1945) był od 1937 r. naczelnikiem referatu szkolnictwa wyższego, przetłumaczył pisma Brehma Život zvířat [Życie zwierząt] i książkę Mezi lovci perel a lebek [Wśród łowców pereł i czaszek] Franka Hurley’a, pisywał też do Biuletynu Czeskiego Królewskiego Towarzystwa Naukowego. Był członkiem komitetu wystawienniczego Czechosłowackiego Związku Twórczego i aktywnie uczestniczył w organizacji wystawy osiedla Baba. W 1944 roku został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Terezinie. Do swojej żony Jarmili i domu na Babie wrócił w maju 1945 r., gdzie wkrótce zmarł na tyfus.