Dom Antonína Uhlířa

Dom rodzinny posła do Zgromadzenia Narodowego Antonína Uhlířa został zaprojektowany jako tradycyjny, dwuskrzydłowy, ale niezwykłe było wykonanie pochyłej oranżerii na parterze, kontynuowanej na piętrach jako przeszklone werandy. W 1936 roku, według projektu Ladislava Žáka, do domu dobudowano od strony wschodniej wysunięty taras, ciągnący się wzdłuż całego domu i łączący się z garażem.

PhDr. Antonín Uhlíř

Dr Antonín Uhlíř (1882-1957) był filozofem, a później profesorem liceum w Czechosłowackiej Akademii Handlowej. Redagował czasopismo Hlídka času [Patrol Czasu] i wznowił wydawanie pisma filozoficznego Česká mysl [Czeska Myśl], a po utworzeniu republiki w 1918 r. aż do 1929 r. był posłem do Zgromadzenia Narodowego. Rodzina Uhlířów wprowadziła się do swojego domu w 1932 r., ale długo w nim nie została. Jeszcze przed II wojną światową zamieszkała w nim rodzina oficera czechosłowackiej armii.

František Kavalír