Architekt, publicysta i przedsiębiorca budowlany, uczeń Jana Kotěry i kolega z roku Josefa Gočára w Szkole Artystyczno-Przemysłowej w Pradze. W 1914 roku był współzałożycielem Stowarzyszenia Architektów i towarzystwa Za starou Prahu [Dla starej Pragi] oraz współzałożycielem instytucji Artěl, której był prezesem, stawiającej sobie za cel rozwój czeskiego przemysłu artystycznego. Spółdzielnia ta skupiała postępowych przedstawicieli czeskiej sceny artystycznej i projektowej. Na Babie zaprojektował domy Uhlíř i Letošník. Ze swoim bratem Václavem byli także budowniczymi tych i innych domów, których nie projektowali.

František Kavalír

(*1878 Osek +1932 Praga)

1899-1903
studia u prof. Jana Kotěry w Szkole Artystyczno-Przemysłowej w Pradze

później wraz z bratem Václavem prowadził działalność budowlaną w Pradze

aktywny działacz Artěl [Spółdzielni Sztuki Użytkowej] i Czechosłowackiego Związku Twórczego (SČSD)

Ważniejsze realizacje

około 1923 r.
szkoła, Vinohradská třída, Praga-Vinohrady

około 1925 r.
szkoła, Humpolec

około 1927 r.
osiedle mieszkaniowe Praga-Hřebenka

1928
potrójny dom, Praga-Střešovice

domy Stowarzyszenia Przedsiębiorców Budowlanych, Praga-Nowe Miasto

1932
dom jednorodzinny Antonína Uhlířa i dom jednorodzinny Boženy i Václava Letošníków, Baba, Praga-Dejvice

zrealizowane konstrukcje w osiedle Baba

1932 dom jednorodzinny Antonína Uhlířa
1932 dom jednorodzinny Boženy i Václava Letošníków