Dům Antonína Uhlíře

Rodinný dům pro poslance Národního sněmu Antonína Uhlíře byl koncipován jako tradiční půdorys dvoutraktového uspořádání, ale neobyčejný z něj udělal zkosený skleník v přízemí pokračující v patrech jako prosklené verandy. K domu byla v roce 1936 podle návrhu Ladislava Žáka doplněna předsazená terasa obepínající dům i z východní části a navazující na garáž.

PhDr. Antonín Uhlíř

PhDr. Antonín Uhlíř (1882-1957) byl filozof a později středoškolský profesor na Československé obchodní akademii. Redigoval časopis Hlídka času a obnovil vydávání filosofického časopisu Česká mysl. Po vzniku republiky roku 1918 až do roku 1929 byl poslancem Národního sněmu. Rodina Uhlířových se v roce 1932 do svého domu nastěhovala, ale dlouho v něm nezůstala. Ještě před 2. světovou válkou v něm již žila rodina důstojníka čs. armády.

František Kavalír