Dům Františka Heřmana

Původně velikostně menší rodinný dům od Oldřicha Starého je v duchu symetrického členění podobného estetice architekta J. E. Kouly. Jednoduché schodiště propojuje všechna patra včetně střechy, kde je umístěna sluneční terasa s typickým lodním zábradlím. Přístavbou vznilk prostor i pro terasu průběžně spojenou s balkonem z ložnice.

František Heřman

Plukovník generálního štábu čs. armády František Heřman svůj dům krátce po dokončení v roce 1933 prodal za 200 000 Kč bankovnímu úředníkovi Josefu Dvořáčkovi a jeho synovi Františkovi Dvořáčkovi, profesorovi Prvního státního československého reálného gymnázia v Praze XII.

Oldřich Starý