Dům Cyrila Boudy

Pro malíře a grafika Cyrila Boudu navrhl Oldřich Starý rodinný dům s ateliérem a navazujícím kabinetem pro tvorbu leptů. Dvouúrovňový ateliér propojil s obytným prostorem pomocí posuvné stěny a navíc vnějším železobetonovým schodištěm progresivně spojil se zahradou. Ocelové rámy oken byly časem vyměněny.

Cyril Bouda

V roce 1930 se Cyril Bouda (1901-1984) oženil s Evou Šimonovou, dcerou T. F. Šimona, u kterého malíř působil jako asistent na Akademii výtvarných umění. V průběhu třicátých let získal Cyril Bouda řadu prestižních ocenění doma i v cizině, např. domácí Schmidtovu cenu za grafiku, čestné uznání na mezinárodní soutěži v New Yorku či Grand Prix za knižní umění na Mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříži roku 1937 a později i titul národního umělce. Rodina Boudových obývá dům dodnes.

Oldřich Starý