Obytný soubor na Babě

Obytný soubor na Babě získal jako součást úspěšného mezinárodního projektu Werkbund Estates in Europe 1927-1932 prestižní ocenění Evropské dědictví, které dnes vyhlásila Evropská komise.

Osada Baba získala na podnět pražských památkářů prestižní ocenění Evropské dědictví

Osada Baba v Praze 6 se nově dostala na seznam významných památek s Označením Evropské dědictví. Stalo se tak v rámci nadnárodní nominace pod názvem Werkbund Estates in Europe. Baba se tak staví po bok necelé padesátky lokalit v Evropě, které sehrály důležitou roli v dějinách Evropy.   

Udělení ocenění European Heritage Label (Označení Evropské dědictví) bylo vyhlášeno Evropskou komisí v Bruselu, kdy na seznam stávajících třiceti osmi pamětihodností přibylo dalších deset památek se zásadním celoevropským kulturně-historickým významem.

Kolonie Baba v pražských Dejvicích, což je soubor více jak tří desítek ukázkových moderních vil postavených na přelomu dvacátých a třicátých let minulého století, získala ocenění v rámci společné nominace Werkbund Estates in Europe, která konkrétně zahrnuje čtyři země – Německo, Polsko, Českou republiku a Rakousko – a pět měst – Stuttgart, Wroclaw, Prahu, Brno a Vídeň.

„Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy připravuje koncepční studii jako podklad pro změnu
platného územního rozhodnutí na kvalitní rekonstrukci a revitalizaci veřejného prostranství
s ohledem na původní vzhled v době výstavby obytného souboru Baba. Jednalo se tehdy o jedinečný a zároveň o jeden z posledních celoevropských urbanistických společných počinů výstavby na zelené louce. Cílem nové studie je podpora, zachování a rozvoj historické hodnoty na základě udržitelné památkové ochrany, zkvalitnění obytného prostředí pro místní obyvatele a vytvoření kvalitního zázemí včetně technické infrastruktury této výjimečné lokality. Zásadní změny pro život obyvatel v daném místě včetně zvýšené koncentrace turistů se neočekávají,“
uvedl Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu.

O úspěšnou nominaci se postarali pražští památkáři. Celou nominaci včetně dalších měst podávalo Německo, odkud skupina architektů pod názvem Werkbund původně pocházela. Právě pražská osada byla vystavěna jako jedna ze šesti evropských kolonií, které vznikaly z iniciativy Werkbundu. V roce 2013 došlo k vytvoření komunikační sítě mezi těmito pěti subjekty, a to především pro vzájemnou výměnu informací, zkušeností a poznatků týkajících se funkce, péče a ochrany těchto obytných souborů. V roce 2016 se ve Vratislavi uskutečnila výstava Werkbundu, jež prohloubila nadnárodní spolupráci těchto zemí na všech úrovních. Cílem bylo získat evropské ocenění pro pamětihodnosti, které symbolizují pocit vzájemné evropské identity a ideálů.

„Ocenění Evropské dědictví je velký úspěch a velice pozitivní zpráva nejen pro Prahu, ale i pro celou Českou republiku, která tak jasně prokázala, že je na poli kultury a historie rovnocenným a inspirativním partnerem ostatním evropským zemím. Úspěch výjimečného projektu „Werkbund Estates in Europe“ je krásným příkladem fungující spolupráce a komunikace, která tak symbolicky překračuje hranice, stejně jako osvícení architekti a stavitelé z meziválečné doby vzniku těchto jedinečných obytných souborů.”, řekla Hana Třeštíková, radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu.

Označení Evropské dědictví vzniklo v roce 2013 se záměrem ocenit památky, které sehrály důležitou roli v dějinách Evropy a její integraci. Zvláště symbolická hodnota nominovaného místa je při rozhodování o udělení označení významnějším kritériem, než je jeho estetická, architektonická či kulturní kvalita.

Příloha: Obytný soubor Baba v Praze

Praha 2. 4. 2020

Vít Hofman

Tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy

Tel.: 778 737 868, e-mail: vit.hofman@praha.eu     

European Heritage Label

Mariya GABRIEL
Commissioner for Innovation, Research,
Culture, Education and Youth

Dear Mr. Herbert Medek,
I have the pleasure to inform you that the European Commission has awarded the Werkbund
Estates in Europe the European Heritage Label.
The European Heritage Label aims to enhance people’s, and especially young people’s,
understanding and appreciation of the European Union’s shared and diverse heritage and
contributes to strengthening European citizens’ sense of belonging to the Union.
Raising awareness of the European significance of the Werkbund Estates in Europe and
raising the profile and attractiveness of this site on a European scale, can bring significant
cultural, social and economic benefits. The activities the Werkbund Estates in Europe will
implement, in particular those for young people, will enable them to better understand the
European Union’s history through this symbolic site.
I congratulate you for the Werkbund Estates in Europe being awarded the Label and wish
you every success as European Heritage Label site.
Yours sincerely,
Mariya Gabriel