Webinarium na temat zaangażowania społeczeństwa w przygotowanie studium koncepcyjnego rewitalizacji osiedla Baba

https://www.iprpraha.cz/sidlistebaba

Na stronie internetowej IPR Praha znajduje się nagranie całego webinarium. Będziemy tu również publikować wszystkie pozostałe informacje i materiały.

We wtorek 9 lutego 2021 r. odbyło się pierwsze webinarium informacyjne dotyczące zaangażowania społeczeństwa w projekt rewitalizacji przestrzeni publicznej na osiedlu Baba. Instytut Planowania i Rozwoju Miasta Stołecznego Pragi połączył planowane i konieczne przebudowy sieci inżynieryjnych w tej części miasta z kompleksową odnową elementów przestrzeni publicznej, lokalną dostępnością i stworzeniem infrastruktury dla ewentualnej turystyki. Spotkanie zostało przygotowane dla miejscowej społeczności, aby mogła zapoznać się z zespołem projektowym i osobami zarządzającymi tym projektem oraz zadawać pytania. Zaangażowanie społeczne w planowanie przestrzenne, nazywane też partycypacją, dotyczy w takim samym stopniu komunikacji i dyskusji, jak i samego planowania. Po wstępnych prezentacjach wideo inż. arch. Martina Špičáka z IPR Praga, mgr Simony Vladíkovej z OPP MHMP i inż. arch. Šimona Vojtíka z pracowni architektonicznej Archum Architekti odbyły się dwie rundy dyskusji z widzami.

Celem webinarium było wyjaśnienie, co może przynieść studium koncepcyjne i jak ważne jest zaangażowanie lokalnej społeczności w proces jego tworzenia. Pewne jest, że studium koncepcyjne nie rozwiąże wszystkich problemów obszaru, o których uczestnicy spotkania szczegółowo nas poinformowali. Miasto jest złożonym organizmem, w którym o elementy przestrzeni publicznej dba wielu różnych zarządców, takich jak władze dzielnicy, magistrat i podległe mu jednostki usługowe. Studium jest jednak drogą do stworzenia bardziej przyjaznej, komfortowej i umożliwiającej godne życie przestrzeni publicznej, która dopełnia charakter zabytku kultury. Na kolejnym poziomie partycypacja może pomóc w spopularyzowaniu wielu innych zagadnień i pomóc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.

Partycypacja obywatelska w planowaniu przestrzennym nie jest jeszcze powszechną częścią rozwoju miasta, chociaż sytuacja pod tym względem wyraźnie się poprawia. Określona nieufność uczestników co do możliwości studium i wykonalności zamierzeń, która była odczuwalna w trakcie dyskusji, jest zatem uzasadniona. Z punktu widzenia uczestników dyskusji okolica praskiego osiedla Baba boryka się z wieloma problemami i tylko niektóre z nich można rozwiązać w ramach studium. Udało się w pewnym zakresie osiągnąć porozumienie co do tego, że modyfikacja sieci ulic, zapewnienie lepszej dostępności obszaru, tworzenie nowych i zagospodarowanie istniejących miejsc do odwiedzania, wraz z dyskretną obsługą odwiedzających, może być korzystne dla całego obszaru, a przede wszystkim dla jego mieszkańców.

W najbliższych miesiącach będziemy starali się razem z społecznością zrozumieć problemy, rozpoznać wartości i okazje do rozwoju przestrzeni publicznej, abyśmy mogli zaproponować najlepsze możliwe rozwiązania. Bezpośrednio w dyskusji pojawiło się pytanie, czy powstające studium będzie przedmiotem jakiegoś lokalnego referendum lub innej formy głosowania. Zespół realizatorów studium koncepcyjnego starał się wyjaśnić, że systematyczna partycypacja społeczna w procesie wieloetapowego uzgadniania daje więcej niż samo referendum dotyczące merytorycznego rozwiązania. Proces partycypacji zapewnia społeczeństwu nie tylko możliwość wyrażenia jego potrzeb, ale również zrozumiałe wyjaśnienie, w jaki sposób architekci, urbaniści, podmioty odpowiedzialne za gospodarkę wodną i politycy uwzględnili te potrzeby w studium. Opinia publiczna będzie mogła wpływać zarówno na proponowane zmiany, jak i wypowiadać się na temat wersji roboczej projektu. Partycypacja nie polega na głosowaniu nad najmniej akceptowalną propozycją, ale na zrozumieniu potrzeb społeczeństwa i przekuciu tego zrozumienia w propozycje konkretnych działań. 

Kolejnym powiązanym krokiem jest badanie ankietowe będące podstawą do zrozumienia podejścia lub postrzegania przez opinię publiczną obecnego stanu osiedla Baba. Odbędzie się na przełomie lutego i marca 2021 roku. Będzie zawierać mapy emocjonalne (zapis problemów, wartości i szans przestrzeni publicznej w formie map), pytania zamknięte sprawdzające wcześniej zidentyfikowane problemy, ale przede wszystkim pytania otwarte, gdzie zainteresowani będą mieli wystarczająco dużo miejsca na szczegółowe wyjaśnienie swoich pomysłów. Mieszkańcy osiedla Baba znajdą link do internetowej ankiety w swoich skrzynkach pocztowych, reszta społeczeństwa na stronie internetowej dzielnicy Praga 6, na stronie internetowej IPR Praga, w sieciach społecznościowych i innych miejscach.