Sukcesem Republiki Czeskiej jest powolanie prof. Vladimíra Šlapety jest członkiem niemieckiego Werkbund.

Na początku listopada 2020 roku profesor Vladimír Šlapeta został wybrany na członka niemieckiego Werkbundu w Berlinie. Prezydencja Werkbund doceniła w ten sposób jego życiowe osiągnięcia w dziedzictwie Związku Dzieł Czechosłowackich, który był siostrzaną organizacją niemieckiego Werkbund od 1913 do jej zniesienia w 1948 roku, a także przetwarzania historii kolonii wystawienniczej w Babie w 1932 roku.