Ankieta dotycząca studium koncepcyjnego rewitalizacji Osiedla Baba i jego otoczenia

Ankietę można znaleźć w internecie na stronie: baba.urad.online

Można ją wypełniać w dniach 17 – 28 marca.

Jak mogą się Państwo włączyć w projekt przemiany osiedla Baba?

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety związanej z przekształceniami przestrzeni publicznej na praskiej Babie. Instytut Planowania i Rozwoju Miasta Stołecznego Pragi we współpracy z firmą Archum architekti s.r.o. przygotowuje studium koncepcyjne przekształcenia przestrzeni publicznej. Wyniki ankiety posłużą jako jeden z materiałów do przygotowania roboczego projektu przekształcenia przedmiotowego obszaru oraz projektów dotyczących innych miejsc.

Wyniki ankiety zostaną przesłane Państwu w drugiej połowie kwietnia 2020 r. na podany adres e-mail, będą też dostępne na https://www.iprpraha.cz/sidlistebaba

W imieniu zespołu projektowego do udzielenia odpowiedzi na dodatkowe pytania jest przygotowany

Lukáš Hanus

koordynator partycypacji