Máme Vybráno [Wybraliśmy] 2020/2021

W jesiennym biuletynie Máme Vybráno [Wybraliśmy] 2020/2021 czasopisma ProPamátky [Dla zabytków] został opublikowany artykuł o osiedlu Baba.