Dom Dr. Václava Maule i Jarmily Maulowej

W przeciwieństwie do wszystkich innych wystawowych domów rodzinnych na Babie, Josef Gočár ulokował przestrzeń mieszkalną domu naczelnika referatu Ministerstwa Edukacji i Oświaty Narodowej, Václava Maula, na podwyższonym parterze, a duży salon i sypialnię na piętrze. W ten sposób zaoferował mieszkańcom willi bardziej atrakcyjny widok na panoramę Pragi z wydłużonej przestrzeni wspólnej, obramowanej długim oknem. Dom jest jedną z czterech bardziej komfortowych willi na Babie, charakteryzując się typową dla Gočára stylową elegancją.

PhDr. Václav Stanislav Maule

Dr Václav Stanislav Maule (1884-1945) był od 1937 r. naczelnikiem referatu szkolnictwa wyższego, przetłumaczył pisma Brehma Život zvířat [Życie zwierząt] i książkę Mezi lovci perel a lebek [Wśród łowców pereł i czaszek] Franka Hurley’a, pisywał też do Biuletynu Czeskiego Królewskiego Towarzystwa Naukowego. Był członkiem komitetu wystawienniczego Czechosłowackiego Związku Twórczego i aktywnie uczestniczył w organizacji wystawy osiedla Baba. W 1944 roku został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Terezinie. Do swojej żony Jarmili i domu na Babie wrócił w maju 1945 r., gdzie wkrótce zmarł na tyfus.

Josef Gočár