Dům Václava Řezáče

Úsporný jednopatrový dům s plochou střechou plně využitelnou jako terasa (solárium) navržený Vojtěchem Kerhartem pro spisovatele Václava Řezáče, byl ukázkou velké racionality a ekonomie bydlení pro střední vrstvy. Svým stylem odkazje k obdobným realizacím vídeňské výstavy rakouského Werkbundu. Původní dům byl časem znehodnocen stavebními úpravami.

Václav Řezáč

Václav Řezáč (1901-1956) patřil mezi nejvýznamnější představitele českého psychologického románu. Okupaci přečkal v dětské rubrice Lidových novin, aby se po roce 1948 stal jedním z hlavních prorežimních autorů ve jménu nového modelu socialistické literatury. Od roku 1949 byl ředitelem nakladatelství Český spisovatel, a to až do roku 1956, kdy spáchal sebevraždu.

Vojtěch Kerhart