Dům Gustava Vaváčka a Karly Vaváčkové

Stejně jako Vojtěch Kerhart u domu Řezáč i Oldřich Starý reprezentoval na Babě svým návrhem rodinného domu pro Gustava Vaváčka jakousi českou úspornou variantu nové věcnosti. Dům se vyznačuje osovostí a symetričností, dispozice uspořádání se opakuje v obou podlažích. Ve třetím podleží je zakončena velkou sluneční terasou na úkor obytné plochy.

Gustav Vaváček a Karla Vaváčková

O Gustavu Vaváčkovi, který pracoval jako vrchní rada Ústředního celního úřadu, se dochovalo málo informací. Svůj dům obýval se svou ženou Karlou a třemi dětmi.

Oldřich Starý