Dům Františka Josky

Vítěz zlaté medaile z Mezinárodní výstavy dekorativního umění v Paříži 1925 a majitel firmy na restaurování a dekoratérské práce František Joska si přál rodinný dům pro více rodin. Stejně tak jako u domu Lisý se patra opakují. V posledním patře je plocha terasy podstatně zmenšena ve prospěch třetí, i když menší bytové jednotky. Železobetonová konstrukce jako nový funkcionalistický prvek je v tomto případě nahrazena tradiční zděnou konstrukcí.

František Joska

Investor stavby František Joska přijal cenově velice výhodnou nabídku bratří Kavalírových, aby se následně ujal malířských prací všech jejich realizací na Babě. Ze zdravotních důvodů však nemohl smlouvu dodržet, a byl tak nucen svůj dům v roce 1939 prodat za 300 000 Kč.

Jaroslav Fišer

Karel Fišer