Architekt, profesor, urbanista (Hradec Králové a Pardubice), návrhář nábytku a předmětů denní potřeby. Josef Gočár byl všeobecně respektovaná osobnost české architektury, ovlivnil řadu svých studentů a generace dalších architektů. V jeho tvorbě najdeme jak český světový unikát-kubismus v architektuře (ikonický Dům U Černé Matky Boží), dále rondokubismus (Legiobanka Na poříčí), tak vliv konstruktivismu, nebo naopak stavby v národním či art deco stylu. Vrchol jeho profesního života se pojí s funkcionalismem, ať to byly vily na Babě (Maule, Kytlica, Glücklich) nebo kostel sv. Václava ve Vršovicích. Roku 1925 získal za návrh čs. pavilonu na mezinárodní výstavě v Paříži Velkou cenu a v roce 1926 řád francouzské Čestné legie.

Josef Gočár

(*1880 Semtín +1945 Jičín)

1902-1905
studium architektury u prof. Jana Kotěry na Uměleckoprůmyslové škole v Praze
1905-1908
spolupráce s kanceláří prof. Jana Kotěry v Praze
1906
několikaměsíční pobyt v Londýně při dozoru české instalace průmyslové výstavy
1908-1945
samostatný architekt v Praze
1908
člen SVU Mánes
1911
spoluzakladatel kubistické Skupiny umělců výtvarných
1912
spoluzakladatel Pražských uměleckých dílen (PUD)
1913-1914
člen Svazu českého díla (SČD)
1916-1919
vojenská služba
1920-1924
Předseda Svazu československého díla (SČSD)
1924
profesor Akademie výtvarných umění v Praze
1927
člen České akademie věd a umění
1928-1931
rektor Akademie výtvarných umění v Praze
1934
korespondující člen Královské společnosti britských architektů (RIBA)

Významné realizace

1909
Wenkeův dům, Jaroměř
1910
Jaruškův dům, Brno
1911-1913
Dům U Černé Matky Boží, Praha-Staré Město
1912-13
lázeňský dům, Bohdaneč
1920
československý pavilon pro veletrh, Lyon
1922-23
Legiobanka, Praha-Nové Město
1922-24
Masarykovo náměstí, Hradec Králové
1924-25
regulační plán, Hradce Králové
1924-1927
areál školních budov, Hradec Králové
1925
československý pavilon na Mezinárodní výstavě dekorativních umění a moderního průmyslového designu, Paříž
Dům zemědělské osvěty, Praha-Vinohrady
1928-1930
kostel sv. Václava, Praha-Vršovice
1932
ředitelství drah, Hradec Králové

1932 rodinný dům Václava a Jarmily Mauleových, Baba, Praha-Dejvice

1933-1936
rodinný dům Karla Kytlici, rodinný dům Marie a Stanislava Mojžíš-Lomových, rodinný dům Julia Glücklicha, Baba, Praha-Dejvice
1934
Finanční úřad a Okresní úřad, Hradec Králové
vila Otakara Meda, Humpolec

Realizované stavby osady Baba

1932 rodinný dům Václava a Jarmily Mauleových, Baba, Praha-Dejvice