Výsledky projednání revitalizace sídliště Baba s veřejností budou zveřejněny v druhé polovině října 2021

30. 9. 2021 a 7. 10. 2021 proběhla v rámci participačního procesu zpětnovazební setkání autorů nové koncepční studie na revitalizaci sídliště Baba nejen s obyvateli řešeného území Baby. Autoři tak dali veřejnosti možnost vyjádřit se k zamýšleným změnám a úpravám týkajících se dopravy, odpadu, obnovy komunikací, osvětlení s důrazem na zkvalitnění veřejného prostoru Baby nejen […]