V časopise Kam po Česku vyšel článek o oceněné osadě Baba 1932

Oceněný funkcionalismus na pražské Babě Jako součást mezinárodního projektu „Werkbund Estates in Europe 1927–1932“získal obytný soubor domů na pražské Babě nejvyšší ocenění pro památky –označení Evropské dědictví (European Heritage Label). Této pocty, kterátéto městské památkové zóně rozhodně náleží, se dostává jen památkámceloevropského kulturně-historického významu. Oceněná spolupráce Cesta k získání tohoto prestižního evropského ocenění nebyla krátká. […]