Dom Ladislava Sutnara i Iški Sutnarowej

Oldřich Starý zaprojektował dla wybitnego czeskiego grafika i projektanta Ladislava Sutnara, jego żony Františki i dwóch synów, minimalistyczny dom jednorodzinny z pracownią od strony południowej, osadzony na palach. Pracownia zajmująca półtorej kondygnacji miała galerię, na którą można się było dostać po drabince okrętowej, a później została rozbudowana w kierunku północnym o ryzalit. Salla terrena przy palach została na początku lat 60. przeszklona jako ogród zimowy.

Ladislav Sutnar

Ladislav Sutnar (1897-1976) jako jedna z czołowych postaci SČSD [Czechosłowacki Związek Twórczy] pracował jako główny architekt wszystkich związkowych wystaw, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Jako autor czołowych funkcjonalistycznych prac typograficznych podjął się opracowania wyjątkowej koncepcji wizualnej wystawy wzorcowej kolonii na Babie 1932. Zaprojektował logo, oba duże banery reklamowe i papier firmowy, jest też autorem katalogu wystawy. Współpracował blisko z architektami Czechosłowackiego Związku Twórczego, a w 1939 r. przezornie pozostał w Nowym Jorku, gdzie zlecono mu realizację czechosłowackiej ekspozycji na Wystawie Światowej. Tu z powodzeniem kontynuował karierę w Sutnar Office. Jego rodzina dojechała do niego po wojnie.

Oldřich Starý