Architekt i reprezentant międzywojennego funkcjonalizmu. Często współpracował z rzeźbiarzami przy tworzeniu pomników. Wiele z nich jest objętych ochroną jako zabytki kultury. Prowadził własne biuro projektowe i był członkiem działu plastycznego stowarzyszenia Umělecká beseda [Biesiada Artystyczna]. Na Babie zaprojektował dom dla pisarza Václava Řezáča.

Vojtěch Kerhart

(*1892 Poděbrady +1978 Poděbrady)

1911-1922
studia architektoniczne na ČVUT [Politechnice Czeskiej] w Pradze

1914-1916
służba wojskowa w armii austro-węgierskiej

1916-1920
służba wojskowa w legionach czechosłowackich w Rosji, powrót przez Władywostok i Kanadę w stopniu majora

1922-1923
zatrudniony w Ministerstwie Zdrowia

1924-1925
zatrudniony w Ministerstwie Obrony

1925-1948
niezależny architekt w Pradze i Poděbradach

1948-1957
zatrudniony w państwowych instytutach projektowych

Znaczące realizacje

1924
koszary, Pardubice

1926
Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Poděbrady

1927-1928
pomniki prezydenta T. G. Masaryk, Poděbrady, Kromieryż, Nitra (współpraca z Otto Gutfreundem) i Kolín (współpraca z J. Hrušką i K. Kotrbą)

1928
pomnik Napoleona Bonaparte, Žuráň

1929
Dom Štefánika, Praga-Nowe Miasto (współpraca z Janem Zázvorką)

1930
poczta, Poděbrady

1932
dom jednorodzinny Karla Řezáča, Baba, Praga-Dejvice

1933
dom jednorodzinny Karli Moravec, Baba, Praga-Dejvice

jaz i śluza, Srnojedy u Poděbrad

1934
pomnik Bedřicha Smetany, Poděbrady (współpraca z Josefem Wagnerem)

jaz i elektrownia wodna, Lysá nad Labem

willa, Dobřichovice

1934-1937
domy mieszkalne pilotów, warsztaty i stacja żandarmerii, lotnisko Praga-Ruzyně

1935
koszary, Tábor

1937
stacja radiowa Praga II, Mělník

1938
stacja radiowa Brno II, Dobrochov

kolumnada, Poděbrady

1939
nagrobek Karla Čapka, Praga-Vyšehrad

willa, Volyně

1948
pomnik ofiar okupacji, Poděbrady (współpraca z K. Lidickim)

1957
pomnik Jana Husa, Husinec (współpraca z K. Lidickim)

1958
kiosk na Riegerově náměstí, Poděbrady

zrealizowane konstrukcje w osiedle Baba

1932 dom jednorodzinny Karla Řezáča