Architekt, malarz, projektant wnętrz i mebli, teoretyk i pedagog, uczeń Josefa Gočára na Akademii Sztuk Pięknych. Podczas pobytu we Francji, Niemczech i Holandii interesował się budynkami funkcjonalistycznymi, architekturą Bauhausu i holenderskim racjonalizmem. Trzy wyjątkowe domy na Babie (Zaorálek, Herain i Čeněk) były szczytowym osiągnięciem jego twórczości funkcjonalistycznej, w której zastosował zasady funkcjonalizmu: swobodny rozkład pomieszczeń, duże pokoje połączone z tarasami zewnętrznymi, jasne fasady i okna wieloskrzydłowe. Widoczny jest u niego również wpływ stylu marynistycznego w postaci przypominających kajuty sypialni, zaokrąglonych kształtów budynków i okrągłych okien, dach willi Heraina jest też zwieńczony mostkiem kapitańskim. Również jego wnętrza i meble były funkcjonalistyczne i purystyczne. Nie mogąc porozumieć się z budowniczymi, zaczął poświęcić się architekturze krajobrazu i urbanistyce, co podsumował w pracy Obytná krajina [Krajobraz mieszkalny] (1947). W okresie socjalizmu dzięki architektowi Frágnerowi został pedagogiem na Wydziale Architektury Akademii Sztuk Pięknych.

Ladislav Žák

(*1900 Praga +1973 Praga)

1919-1924
studia w dziedzinie malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Pradze u prof. Karla Krattnera

1924-1927
studia architektoniczne na Akademii Sztuk Pięknych w Pradze u prof. Josefa Gočára

1927-1930
uczył rysunku w szkołach przemysłowych w Brnie i Pilźnie

1927-1948
niezależny architekt w Pradze

1945-1973
docent architektury ogrodowej i krajobrazu w Akademii Sztuk Pięknych w Pradze

Znaczące realizacje

1932
dom jednorodzinny Ludmily i Karla Herainów, dom jednorodzinny Bohumila Čeňka i dom jednorodzinny Hugo Zaorálka, Baba, Praga-Dejvice

1932-1933
willa dr. inż. Miroslav Haina, Praga-Vysočany

1934-1935
willa reżysera filmowego Martina Friča, Praga-Hodkovičky

przebudowa własnego domu mieszkalnego z małymi mieszkaniami, Praga-Letná

1936-1937
willa aktorki Lídy Baarowej, Praga-Dejvice

1946
pomnik ofiar II wojny światowej, Ležáky

zrealizowane konstrukcje w osiedle Baba

1932 dom jednorodzinny Ludmily i Karla Herainów
1932 dom jednorodzinny Bohumila Čeňka
1932 dom jednorodzinny Hugo Zaorálka