Architekt, kształcił się na uczelniach w Hadze i Wiedniu, był też uczniem Josefa Gočára na Akademii Sztuk Pięknych w Pradze (AVU). Wraz ze swoim bratem Karlem Fišerem prowadził własne biuro architektoniczne. Według ich projektu powstał dom Joska na Babie, projektowali również domy jednorodzinne i budynki na terenie całego kraju. Jaroslav Fišer z powodzeniem zajmował się również projektowaniem oświetlenia.

Jaroslav Fišer

(*1904 Liberec +1984 Praga)

1923-1932
studia na Akademii Sztuk Pięknych w Hadze i Wiedniu oraz w klasie mistrzowskiej prof. Josefa Gočára w Pradze.

1932-1934
dłuższy pobyt w Holandii, współpracował z biurem H.P. Berlage i firmą Phillips

1934-1948
ekspert ds. oświetlenia w projekcie Państwowej Galerii w Pradze na Letné autorstwa Josefa Gočára

1948-1970
docent w Akademii Sztuk Pięknych w Pradze, specjalista w dziedzinie oświetlenia w architekturze

Najważniejsze realizacje

1932
dom jednorodzinny Františka Joski (współpraca z bratem Karlem Fišerem), Baba, Praga-Dejvice

zrealizowane konstrukcje w osiedle Baba

1932 dom jednorodzinny Františka Joski (współpraca z bratem Karlem Fišerem)