Dům Ing. Františka Munka a Nadi Munkové

Pozornost vyvolal hned první rodinný dům osady Baba Františka a Naděždu Munkovi  navržený spoluautorem Veletržního paláce Josefem Fuchsem ve spolupráci s Munkovým synovcem Otokarem Fischelem. Obytné místnosti rodiny jsou atypicky situovány ve zvýšeném předsazeném kubusu se zvětšenými posuvnými okenními tabulemi ve formě posuvného pásu. Přes terasu a visuté schodiště je obytné patro propojeno se zahradou.

Architekt

Josef Fuchs

(*1894 +1979 Praha)

Architekt a stavitel, žák Jana Kotěry a Josipa Plečnika, který ho v začátcích ovlivnil svým tradicionalismem. Brzy se ale našel v konstruktivismu a moderně. S Oldřichem Tylem je spoluautorem Veletržního paláce, ikony meziválečného funkcionalismu obdivovaného i samotným Le Corbusierem.  Pracoval s myšlenkou maximální funkčnosti. Jeho stavby vynikají dokonalými proporcemi a geometrickou přesností. Získal zahraniční i domácích ocenění, např. bronzové medaile na výstavě dekorativního umění v Paříži 1925 (za návrh interiéru) či Rytířského řádu Čestné legie (za návrh francouzské expozice na veletrhu v Praze 1930).

1916-1920
studium architektury u prof. Josipa Plečnika na Uměleckoprůmyslové škole v Praze
1920-1923
spolupráce s kanceláří prof. Jana Kotěry v Praze
1923-1948
samostatný architekt v Praze
 
Významné realizace

 
1924-1928

Veletržní palác, Praha-Holešovice  (spolupráce s Oldřichem Tylem)
1931
vstupní budova ZOO, Praha-Troja

1932 rodinný dům Františka a Nadi Munkových, Baba, Praha-Dejvice

1934
hokejový stadion Praha-Štvanice
vily, Praha na Pelc-Tyrolce, Praha-Dejvice

Otokar Fischel

(*1892 +1944)

Autorizovaný civilní inženýr s vlastní projekční kanceláří, specializoval se na menší objekty. Na Babě se podílel na návrhu domu Lužný a domu Bautz a v první etapě spolu s Josefem Fuchsem na návrhu domu Munk. Jako synovec Františka Munka jeho výstavbu až do dokončení dozoroval. Munkovi se do domu stěhovali až po návratu z pracovního pobytu v USA. Stejně tak měl stavební dozor nad Domem uměleckého průmyslu SČSD od architekta Oldřicha Starého.

Majitel

Ing. František Munk a Naďa Munková

Ing. František Munk (1901-1999) vynikal jako diplomat, schopný organizátor a obchodník. I díky znalosti jazyků byl ředitelem Pražských vzorkových veletrhů až do svého pracovního odchodu do USA v roce 1931. Po návratu z Ameriky se s ženou Naďou nastěhovali do vily na Babě. Svůj dům opouštěli Munkovi již s dětmi za dramatických okolností po okupaci 1939, jak líčí Suzanne Munk Ragen v textu ,,Dům na Babě, kde jsem se narodila”. Dům byl zkonfiskován nacisty jako židovský majetek. Frank Munk ho prodal po návratu z emigrace prozřetelně v roce 1947 před dalším odchodem do ciziny. Sourozenci Munkovi dodnes žijí dodnes v USA a jsou vždy vítanou návštěvou u současných majitelů domu.