Architekt, urbanista, návrhář nábytku a dekorativních předmětů, profesor Uměleckoprůmyslové školy a teoretik architektury. Studoval na české a německé technice v Praze i na Kunstakademii ve Vídni. Pracoval s Josefem Gočárem v atelieru Jana Kotěry. Jeho tvorba má několik zřetelných fází: první období, kdy se uvědoměle rozhoduje pro modernismus, pak se stává čelním představitelem českého kubismu, následně prošel obdobím snah o národní sloh, aby se nakonec naplno věnoval funkcionalismu. Byl dlouhodobým předsedou SČSD, hlavním iniciátorem funkcionalistické výstavby na Babě a autorem jejího urbanistického plánu. Na Babě je autorem domu Dovolil a svého vlastního domu.

Pavel Janák

(*1882 Praha +1956 Praha)

1899-1905
studium architektury na ČVUT v Praze
1902-1903
studium na Německé vysoké škole technické v Praze
1906-1907
studium na Akademii výtvarných umění ve Vídni u Otto Wagnera
1907-1908
spolupráce v ateliéru prof. Jana Kotěry v Praze, studijní cesty do Itálie
1908
členem SVU Mánes
1909-1910
zaměstnán ve stavebním oddělení Magistrátu hl. města Prahy
1911
samostatný architekt v Praze
člen Skupiny výtvarných umělců v Praze
1912
spoluzakladatel Pražských uměleckých dílen (PUD)
1914-1918
vojenská služba
1919
státní zkouška na České vysoké škole technické v Praze
1921
Profesor na Uměleckoprůmyslové škole v Praze
člen České akademie věd a umění
1924-1945
předseda Svazu československého díla (SČSD)
1935
korespondující člen Akademie architektury v Moskvě
1936-1956
architekt Pražského hradu

Významné realizace

1909-1910
Hlávkův most v Praze
1911
Rodinný dům Jakubec, Jičín
1912-1913
přestavba domu Dr. Fáry, Pelhřimov
1913-1914
jez na řece Labi, Předměřice 1
1914
Vila Pick, Lublaň
1922
krematorium, Pardubice
1922-1924
Riunione adriatica di Sicurta, Praha – Nové Město (s Josefem Zasche)
1923-1924
umělecká kolonie (vily J. Bendy, B. Kafky, E. Filly a V. Beneše), Praha – Ořechovka
1924-1926
správní palác Škoda, Praha – Nové Město
Autoklub, Praha – Nové Město
1924-1928
Libeňský most, Praha
1925-1934
rekonstrukce a přístavba Černínského paláce, Praha – Hradčany
1927
letiště, Mariánské Lázně
1927-1928
Pavilon Uměleckoprůmyslové školy na Zemském výstavišti, Brno
1927-1929
blok družstevních domů, Praha – Dejvice

1929-1932
regulační plán výstavní osady Baba, Praha – Dejvice

1932
rodinný dům Pavly a Václava Lindových, rodinný dům Ing. Karla Dovolila 

vlastní rodinný dům, Baba, Praha – Dejvice

1932
Hotel Juliš, Praha – Nové Město
Sbor československé církve husitské, Praha – Vinohrady
1934-1935
vila s ateliérem sochaře Josefa Mařatky, Praha – Střešovice
1948-1950
renovace Jízdárny, přístavba garáží a terasy, Pražský hrad
1950
renovace Míčovny, Pražský hrad

Realizované stavby osady Baba

1929-1932 regulační plán výstavní osady Baba, Praha - Dejvice
1932 rodinný dům Ing. Karla Dovolila 
1932 vlastní rodinný dům, Baba, Praha - Dejvice