Autorizovaný civilní inženýr s vlastní projekční kanceláří, specializoval se na menší objekty. Na Babě se podílel na návrhu domu Lužný a domu Bautz a v první etapě spolu s Josefem Fuchsem na návrhu domu Munk. Jako synovec Františka Munka jeho výstavbu až do dokončení dozoroval. Munkovi se do domu stěhovali až po návratu z pracovního pobytu v USA. Stejně tak měl stavební dozor nad Domem uměleckého průmyslu SČSD od architekta Oldřicha Starého.

Otokar Fischel

(*1904 Liberec +1984 Praha)

Realizované stavby osady Baba