Nová koncepční studie na revitalizaci Baby jde do čtvrté fáze

Počátkem ledna 2022 proběhla schůzka zadavatele koncepční studie (Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy), zpracovatelem studie (architektonické studio ARCHUM architekti), partnery projektu (MČ Praha 6 a Odbor památkové péče Magistrátu Hlavního města Praha) a zástupci Národního památkového ústavu, kde byly již předloženy k posouzení konkrétní vzorky povrchů komunikací s odkazem na původní charakter lokality, nicméně s přihlédnutím k […]