Projekt Werkbund Baba 1932 má sadu reklamních předmětu inspirovanou procházkou po Babě

Deštník, držák na mobil, rukavičky, které kloužou po displeji u mobilní aplikace baba1932.com, elegantní termoláhev láhev na nápoj… Ukázka ze sady reklamních předmětů inspirované vycházkou po Babě. Jelikož se tento rok konečně očekává spuštění dalších aktivit k prezentaci oceněného území Baby širší veřejnosti, bude jistě více příležitostí, jak některý z předmětů získat. Co třeba za fotografii z procházky mezi unikátními vilami na Babě?

Sledujete www.baba1932.com/aktuality, kde se včas dozvíte podrobnosti.

Nová koncepční studie na revitalizaci Baby jde do čtvrté fáze

Počátkem ledna 2022 proběhla schůzka zadavatele koncepční studie (Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy), zpracovatelem studie (architektonické studio ARCHUM architekti), partnery projektu (MČ Praha 6 a Odbor památkové péče Magistrátu Hlavního města Praha a zástupci Národního památkového ústavu), kde byly již předloženy k posouzení konkrétní vzorky povrchů komunikací s odkazem na původní charakter lokality, nicméně s přihlédnutím k současným potřebám obyvatel i návštěvníků a specifikům místa. Návrhy lamp veřejného osvětlení nerušivě doplní charakter osady v době jejího vzniku, nicméně splňují nové parametry úsporného osvětlení veřejného prostranství s možností regulace světelného záření i smogu. Panuje shoda na tom, že tyto nutné úpravy by měly být moderní, minimalistického charakteru, ale koncipované s respektem k historickému odkazu Baby. Vznik studie momentálně vstupuje do čtvrté fáze, jíž je finální představení projektu taktéž na veřejném setkání s obyvateli řešeného území.

Kompletní informace ke koncepční studii na https://www.iprpraha.cz/sidlistebaba.