Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Baba v Praze – Výsledky distančního participativního projednání s veřejností (jaro 2021)

Pomocí následujícího odkazu si můžete stáhnout analýzu prvního dotazníkového šetření na Babě https://www.iprpraha.cz/sidlistebaba. Součástí jsou také odkazy na internetové mapové aplikace, které si můžete vložit na své stránky jako „iframe“ – obsahují hrubá data z dotazníku.  Nyní se bude s daty z analýzy dále pracovat a projektanti je budou zanášet do svých návrhů. Předpokládá se, že během září […]