Wyniki omówienia rewitalizacji osiedla Baba z mieszkańcami zostaną opublikowane w drugiej połowie października 2021.

30.09.2021 i 07.10.2021 w ramach procesu współudziału mieszkańców nie tylko przedmiotowego terenu osiedla Baba odbyło się opiniotwórcze spotkanie autorów nowego studium koncepcyjnego dotyczącego rewitalizacji obszaru osiedla Baba. W ten sposób jego autorzy dali mieszkańcom możliwość wypowiedzenia się w kwestii planowanych zmian dotyczących transportu, odpadków komunalnych, przywrócenia komunikacji i oświetlenia z naciskiem położonym na poprawienie jakości przestrzeni publicznej osiedla Baba nie tylko dla jego mieszkańców, ale i dla osób odwiedzających przedmiotową lokalizację. Debata, która odbyła się z udziałem wielu mieszkańców była bardzo dynamiczna i nawet miejscami dość burzliwa, ale autorom udało się zebrać i podsumować dużą ilość opinii i inicjatyw, którymi będą się dalej zajmować przy opracowywaniu studium rewitalizacji tej lokalizacji. Więcej informacji na: //www.iprpraha.cz/sidlistebaba.