W magazynie COT ukazał się artykuł o nagradzanym osiedlu Baba z 1932 r.