Ukazała się najobszerniejsza książka o Babie

Wydawnictwo FOIBOS, we współpracy z dzielnicą Praga 6, wydało w 2013 r. publikację Słynne wille Pragi 6, Osiedle Baba 1932-1936,

poświęconą ważnemu przedsięwzięciu międzywojennego Czechosłowackiego Związku Twórczego (SČSD), wystawie i realizacji Osiedla Baba w Pradze, będącego udanym dokonaniem nowoczesnej architektury funkcjonalistycznej w ówczesnej Czechosłowacji. Książka jest kolejnym wkładem w historiografię tego niezwykle bogatego okresu czechosłowackiej architektury o międzynarodowym znaczeniu. Dokładnie dokumentuje przebieg przygotowań, kontekst urbanistyczny, powiązania międzynarodowe, a także szczegółowo opisuje działalność SČSD [Czechosłowackiego Związku Twórczego], jak również jego rolę oraz wpływ na nowoczesną architekturę w naszym kraju. Książka poświęcona jest nie tylko roli budowniczych i ich losom w związku z realizowaną w 1932 roku wystawą mieszkaniową, ale także późniejszemu dokończeniu osiedla Baba. Zawiera także wiele nowych, niepublikowanych dotychczas materiałów archiwalnych. Autorami książki są prof. Vladimír Šlapeta i Petr Urlich, profesorowie historii nowoczesnej architektury na ČVUT [Politechnika w Pradze], VUT [Politechnika w Brnie] i UJEP [Uniwersytet Jana Ewangelisty Purkyniego w Ústí nad Labem] oraz certyfikowani eksperci w tej branży, kolejną autorką jest historyczka Alena Křížková.

Książka została wydana w języku czeskim, angielskim i niemieckim.

www.trmalovavila.eu