Spotkanie członków sieci osiedli WERKBUND w Wiedniu

Spotkanie odbyło się z okazji 90. rocznicy „Wiedeńskiego Osiedla Werkbund”, a jego program pomógł skoordynować przyszłą współpracę w skali europejskiej. Ponadto, wspólnie z Architekturzentrum Wien (AzW) i panem Herbertem Medke ze Stuttgartu przygotowano program tematyczny, który służył dalszemu zacieśnieniu współpracy.

Na spotkaniu uzgodniono następujące kroki sieci osiedli Werkbund w oparciu o wymagania
związane udzielania wyróżnienia EHL:
· wspólna ulotka informacyjna we wszystkich językach sieci (niemieckim, polskim, czeskim, a także angielskim)
· stworzenie wspólnego logo sieci w ramach szkoły letniej w Wiedniu we współpracy z uczelniami
artystycznymi w miejscach osiedli Werkbund (2023)
· harmonogram regularnych corocznych spotkań poświęconych konkretnej problematyce
zarządzania osiedlami (np. odnowa przestrzeni publicznych, wymogi konserwatorskie dotyczące renowacji
budynków, itp.), tj. 2023 Brno, 2024 Zurych, 2025 Praga, 2026 Wrocław, 2027 Stuttgart
· wzajemne połączenie stron internetowych poszczególnych osiedli między sobą i stroną internetową EHL

Uczestnicy zostali zaproszeni na kolejne spotkanie sieci osiedli Werkbund, które odbędzie się w Brnie jesienią 2023 roku.