Nowe studium koncepcyjne dotyczące rewitalizacji osiedla Baba wchodzi w czwartą fazę.

Na początku stycznia 2022 odbyło się spotkanie zleceniodawcy studium koncepcyjnego (Instytutu Planowania i Rozwoju Pragi), wykonawcy studium (architekci Architektonicznego Studio ARCHUM), partnerów projektu (MČ Praha 6 i Oddział Opieki nad Zabytkami Magistratu miasta stołecznego Pragi oraz przedstawicieli Narodowego Instytutu Zabytków), na którym zostały już przedstawione do oceny konkretne wzory nawierzchni dróg komunikacyjnych z uwzględnieniem początkowego charakteru lokalizacji, jak i aktualnych potrzeb mieszkańców oraz gości oraz specyfiki tego miejsca. Projekt lamp oświetlenia publicznego bezkonfliktowo uzupełni charakter osady, który miała w okresie jej powstawania, a ich parametry spełnią wymagania stawiane oszczędnemu oświetleniu przestrzeni publicznej z możliwością regulacji strumienia świetlnego zależnie od smogu. Istnieje zgodność co do tego, że te konieczne zmiany powinny być nowoczesne, mieć minimalistyczny charakter, ale koncepcyjnie muszą przestrzegać historycznego charakteru zabudowy dzielnicy Baba. Opracowanie studium wchodzi aktualnie w czwartą fazę, która jest finalną prezentacją projektu i która odbędzie się również na publicznym spotkaniu z mieszkańcami przedmiotowego terenu.

Kompletne informacje dotyczące studium koncepcyjnego są dostępne na https://www.iprpraha.cz/sidlistebaba.